Logga in
Logga in

Gotland Väg 148 Lärbro, ny gång- och cykelväg, framkomlighet och grundvattenskydd

Vi ska öka säkerheten och framkomligheten vid väg 148 i Lärbro genom en ny gång- och cykelväg samt förbättrad korsning med väg 149. Det ingår även att ta hand om dagvattnet från vägen.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 148 i Lärbro, ombyggnad av korsning med väg 149 samt vattenskyddsåtgärder.

Varför?

För att öka säkerheten för alla trafikanter, förbättra framkomligheten och bidra till bättre vattenskydd.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och planerar att börja bygga tidigast 2026.

Kostnad

Projekten i Lärbro och Bro finansieras av regeringen som avsatt totalt 50 miljoner kronor för att förbättra vägnätet på Gotland.

Om projektet

Väg 148 mellan Visby och Fårösund är en viktig regional väg på Gotland, men den har en bristande trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Vi planerar därför att förbättra vägen.

I Lärbro ska vi bygga en helt ny gång- och cykelväg samt göra om korsningen med väg 149. Det ingår även att förbättra kvaliteten på vattenskyddet vid Lärbros vattenskyddsområde.

Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter, förbättra framkomligheten och bidra till bättre vattenskydd. 

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. 

Bakgrund

År 2019 genomförde Trafikverket tillsammans med Region Gotland en åtgärdsvalsstudie för väg 148 och i den studien har olika åtgärder föreslagits för att höja trafiksäkerheten. Projektet i Lärbro är ett resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Ett annat projekt är kopplat till samhället Bro.

Karta

Karta som visar väg 148 mellan Visby och Fårösund. Orten Lärbro är markerad med en röd punkt..

Karta över väg 148 mellan Visby och Fårösund.

Nyheter

Tidsplan

1 Åtgärdsvalsstudie 2019

Under perioden 21 mars–29 april gjorde vi förberedande inmätningar samt undersökningar av kultur- och naturmiljön i Lärbro.

Byggstart planeras tidigast att ske 2026.

Projekt i närheten

Kontakt

Ebba Lexmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 36 29