Logga in
Logga in

Halland Inlagsleden, Kungsbacka, gång- och cykelbro

Vi planerar en ny fristående gång- och cykelbro i södra Kungsbacka. Vi vill förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelbro.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Projektet är pausat tillsvidare.

Om projektet

I dag måste oskyddade trafikanter passera bron över Inlagsleden tillsammans med fordonstrafiken, vilket är både trångt och farligt.

Den nya fristående gång- och cykelbron kommer att placeras över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i södra Kungsbacka. Detta kommer att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter, samtidigt som det knyter samman väst och öst i Kungsbacka.

Tidsplan

1 Planerad byggstart vintern 2025

2 Beräknas bli klart vintern 2026

Kontakt

Milad Khoury

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 44