Logga in
Logga in

Halland Väg 15, Eldsberga, vattenskyddsåtgärder

Vi bygger om väg 15 vid samhället Eldsberga för att minska risken för utsläpp som når grundvattnet.

Vad?

Skyddsåtgärder grundvatten.

Varför?

Skydda grundvattenförekomsten Eldsberga mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs väg 15.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

Vi har genomfört en nationell kartläggning av konfliktsträckor mellan statliga vägar och grundvattenförekomster. Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten i Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor.

Tidsplan

1 Samråd 13–30 juni 2023

2 Länsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 13 oktober 2023

3 Samråd med samrådsmöte 30 oktober-17 november 2023. Möte 6 november i Gullbrannagården, Eldsberga.

4 Granskning av vägplan April 2023

5 Vägplanen skickas för fastställelse hos Planprövning Oktober 2024

6 Vägplanen fastställs Mars–april 2025

7 Upphandling utförandeentreprenad Våren/sommaren 2025

8 Byggstart Hösten 2025

Dokument

Kontakt

Ann Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 21