Logga in
Logga in

Halland Väg 15, Eldsberga, vattenskyddsåtgärder

Vi förstärker vattenskyddet för grundvattenförekomsten Eldsberga. Det gör vi genom att säkerställa att grundvattenförekomsten inte förorenas av trafiken på vägen.

Vad?

Genomföra vattenskyddsåtgärder.

Varför?

Skydda grundvattenförekomsten Eldsberga mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs väg 15.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

Trafikverket har genomfört en nationell kartläggning av konfliktsträckor mellan statliga vägar och grundvattenförekomster. Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle är en prioriterad konfliktsräcka där en oacceptabel risk föreligger. Riskerna för grundvattenförekomsten minskas genom att vidta åtgärder som minskar grundvattenförekomstens sårbarhet längs med aktuell konfliktsträcka.

Tidsplan

1 Samråd juni 2023

2 Samrådsmöte hösten 2023

3 Granskning av vägplan vintern 2023

4 Byggstart våren/sommaren 2025

Dokument

Kontakt

Niklas Lökholm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 22