Logga in
Logga in

Halland Väg 610, Stensjö–Ugglarp, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 610 tillsammans med Falkenbergs kommun. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 610, mellan Stensjö och Ugglarp.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planeringsskede.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 610 mellan Stensjö och Ugglarp i samarbete med Falkenbergs kommun. Sträckan är en del av Kattegattleden som går mellan Helsingborg och Göteborg.

Den cirka ​2 800 meter långa gång- och cykelvägen bygger vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten att pendla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Tidigt samråd våren 2024

2 Samrådsmöte hösten 2024

3 Granskning av vägplan våren 2025

4 Bygghandling våren 2026–våren 2027

5 Produktion våren 2027–våren 2028

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49