Logga in
Logga in

Halland Väg 612/601/678, Holm–Kvibille, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 612/601/678 tillsammans med Halmstads kommun. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 612/601/678 mellan Holm och Kvibille.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planeringsskede.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 612/601/678 mellan Holm och Kvibille i samarbete med Halmstads kommun.

Den cirka ​5 000 meter långa gång- och cykelvägen bygger vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten att pendla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Planeringsskede 2022–2024

Kontakt

Vedad Hadzic

Projektledare

Telefon: +46 10-124 28 21

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49