Logga in
Logga in

Halland Väg 767, Trafikplats Tröingeberg, trimningsåtgärder

Vi bygger en gång- och cykeltunnel för säkrare passage under väg 767, i den nya stadsdelen Tröingedal i Falkenberg. Vi genomför samtidigt åtgärder för att öka kapaciteten på trafikplats Tröingeberg.

Vad?

En gång- och cykeltunnel under väg 767 samt ombyggnation av ramper.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten kring trafikplats Tröingeberg.

Nuläge

Vi tar fram en bygghandling.

Om projektet

Falkenbergs kommun bygger en ny stadsdel i Falkenberg, Tröingedal, med nya bostäder, skola, idrottsall och verksamhetslokaler. För att göra det säkrare att ta sig mellan den nya stadsdelen och centrala Falkenberg bygger vi en gång- och cykeltunnel under väg 767 (gamla E6). Tunneln kommer också att vara viktig för de barn och unga som behöver passera väg 767 för att ta sig till den nya Tröingeskolan.

Den nya stadsdelen gör också att fler trafikanter kommer att använda trafikplats Tröingeberg. Redan i dag förekommer köbildning vid av- och påfarter upp mot väg 767. Vi höjer därför kapaciteten på trafikplatsen genom att 

  • bredda väg 767 för att anlägga accelerations- och retardationsfält
  • bygga om på- och avfartsramper till väg 767.

Projektet samfinansieras av Falkenbergs kommun.

Tidsplan

1 Byggstart preliminärt hösten 2024

2 Klart preliminärt våren–sommaren 2025

Kontakt

Sofia Magnusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 84