Logga in
Logga in

Halland Väg 939, Torkelstorpsvägen–Hanhals kyrkväg, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 939. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert.

Vad?

Gång- och cykelväg och cirkulationsplats.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Detaljprojektering pågår. Vägplanen är fastställd.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 939, Varbergsvägen, mellan Torkelstorpsvägen och Hanhals kyrkväg. Det gör vi i samarbete med Kungsbacka kommun. Sträckan saknar idag en gång- och cykelväg vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen via den enskilda vägen Rolfsbovägen vid Hanhals kyrkväg (väg 928) i norr. I söder kommer den att ansluta till gång- och cykelvägen längs Varbergsvägen (väg 939) vid den södra anslutningen till Torkelstorpsvägen. Vi planerar även att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 939 och väg 934.

Den 3 500 meter långa gång- och cykelvägen ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Samrådsunderlag finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

4 Fastställelseprövning Våren 2023

5 Ta fram bygghandling Mars 2023–mars 2024

6 Byggstart Sommaren 2024

Kontakt

Andréa Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 59

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49