Logga in
Logga in

Jämtland E14, Så-Vik, gång-, cykel- och mopedväg

Vi planerar att bygga en belyst gång-, cykel- och mopedväg mellan Så och Vik. Det gör vi för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Bygga en ny gång-, cykel och mopedväg mellan Så och Vik i Åre kommun.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och minska olyckor för oskyddade trafikanter längs E14 samt säkrare skolvägar för barn.

Nuläge

Ta fram vägplan.

Samrådsunderlag – tidigt skede

E14 Så–Vik, gång-, cykel- och mopedväg, Åre kommun

Vi planerar att anlägga en gång-, cykel- och mopedväg längs med E14 delen Så–Vik för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Läs mer om våra planer och skicka dina synpunkter till oss!

Samrådstid: 13 maj–11 juni 2023.

Plats för handlingar: Här på webben under Dokument samt på Trafikverket, Kyrkgatan 43 B, 831 34 Östersund.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 11 juni 2023. Ange diarienummer TRV 2022/134252.

Du kan även lämna dina synpunkter digitalt här på webben från 13 maj.

Mer information: Malin Thuresson, projektledare. se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå, cykla och åka moped mellan Så och Vik i Åre kommun planerar vi bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) längs med E14.

Sträckan är cirka 3 kilometer lång och börjar vid Continental Inn och avslutar vid Vik. Den planerade nya gång-,  cykel -och mopedvägen kommer vara belyst och bli cirka 2,5 meter bredd.

Korsningen i Björnänge hör till ett annat projekt och kommer inte att ingå i detta projekt. 

Översiktskarta

Översiktskarta

På kartan är utredningsområdet för den planerade gång-, cykel- och mopedvägen mellan Continental Inn och Vik markerad. 
Se översiktskartan i sin helhet (png, 1,2 MB)

Tidsplan

1 Samråd 13 maj–11 juni 2023

2 Informationsmöte sommaren 2023

3 Vägplan beräknas bli klar 2025

Kontakt

Malin Thuresson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 76