Logga in
Logga in

Jämtland E14, Så-Vik, gång-, cykel- och mopedväg

Vi planerar att bygga en belyst gång-, cykel- och mopedväg mellan Så och Vik, i Åre kommun. Det gör vi för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Bygga en ny gång-, cykel och mopedväg mellan Så och Vik.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och minska olyckor för oskyddade trafikanter längs E14, samt skapa säkrare skolvägar för barn.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå, cykla och åka moped mellan Så och Vik i Åre kommun planerar vi bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) längs med E14.

Sträckan är cirka 3 kilometer lång och börjar vid Continental Inn och avslutar vid Vik. Den planerade nya gång-,  cykel -och mopedvägen kommer vara belyst och bli cirka 2,5 meter bredd.

Korsningen i Björnänge hör till ett annat projekt och kommer inte att ingå i detta projekt. 

Översiktskarta

Översiktskarta

På kartan är utredningsområdet för den planerade gång-, cykel- och mopedvägen mellan Continental Inn och Vik markerad. 
Se översiktskartan i sin helhet (png, 1,2 MB)

Tidsplan

1 Samråd 13 maj–11 juni 2023

2 Informationsmöte i Åre oktober 2023

3 Vägplan ställs ut på granskning hösten 2024

4 Vägplan beräknas bli klar 2025

Kontakt

Ola Eckerdal

Projektledare

Telefon: +46 10-124 21 26