Logga in
Logga in

Jämtland E45, Hallviken, gång-, cykel- och mopedväg

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hallviken. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vad?

Ny gång-, cykel- och mopedväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg i Hallviken, längs E45. Den nya vägen sträcker sig från anslutningen till Hallvikens tågstation och skjutbana (väg 793), till anslutningen till enskild väg mot Östra Hallviken. Det är en sträcka på cirka 800 meter.

Det finns inga alternativa vägar för trafiken inom orten Hallviken. Det medför problem främst för oskyddade trafikanter, eftersom väg E45 fungerar som både genomfartsled och lokalgata. Gång-, cykel- och mopedtrafik är i dag hänvisad till ett smalt utrymme i vägrenen, vilket är särskilt problematiskt vintertid.

Den nya vägen ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs sträckan och stimulera till att öka andelen gång-, och cykel- och mopedtrafik för korta dagliga transporter.

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Samrådshandlingen finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan 10 juni–10 augusti 2023

4 Byggstart Preliminärt 2026

5 Klart Preliminärt 2027

Kontakt

Malin Thuresson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 76

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52