Logga in
Logga in

Jämtland E45, Hammerdal, gång-, cykel- och mopedväg

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hammerdal. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vad?

Ny gång-, cykel- och mopedväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45. Den sträcker sig från en enskild väg vid Håxås, till Åsgatan i Hammerdals samhälle, en sträcka på cirka 2 100 meter.

Det finns inga alternativa vägar för trafiken i södra delen av Hammerdal. Detta medför problem främst för oskyddade trafikanter, eftersom E45 fungerar som både genomfartsled och lokalgata med gång-, cykel- och mopedtrafik. Oskyddade trafikanter är hänvisade till ett smalt utrymme i vägrenen, vilket är särskilt problematiskt vintertid.

Den nya vägen för gående, cyklister och mopedister ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs sträckan och stimulera till att öka andelen gång-, cykel- och mopedtrafik för korta, dagliga transporter.

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

2 Samråd (samrådshandling) april-maj 2023

3 Granskning av vägplan Hösten 2023

4 Planerad byggstart 2027

5 Klart Preliminärt 2027

Kontakt

Malin Thuresson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 76

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52