Logga in
Logga in

Jämtland E45, Hammerdal, gång-, cykel- och mopedväg

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Hammerdal. Därför planerar vi att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45.

Vad?

Ny gång-, cykel- och mopedväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Samråd och samrådsmöte i maj

Välkommen till samrådsmöte för anläggning av gång-, cykel-, och mopedväg längs E45 i Hammerdal, i Strömsunds Kommun, Jämtlands län

Vi planerar att anlägga en ny gång- , cykel- , och mopedväg (GCM-väg) längs väg E4S i Hammerdal. Projektet innebär att en ny GCM-väg anläggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs sträckan mellan enskild väg vid Håxås och korsningen Åsgatan.

Tid och plats: Mötet tar plats den 10 maj 2023 kl: 18.00 i Medborgarhuset i Hammerdal, Edevägen 6, 830 70 Hammerdal. Samrådsmötet beräknas pågå till ca 20.00

Vi informerar om:

  • Förslag till ombyggnad
  • Förslagets miljökonsekvenser
  • Vägplanens formella handläggning
  • Stängning av utfarter

Synpunkter:

De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Du kan även lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 78128 Borlänge per post till senast den 31 maj. Ange ärendenummer TRV 2022/4478.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på Kyrkgatan 43B i Östersund, samt på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/e45-hammerdal under perioden 2023-04-28 — 2023-05-31.

Mer information:

Har du frågor eller kan du inte komma? Kontakta gärna: Malin Thuresson, projektledare  eller Katarina Lindkvist, markförhandlare, kontaktuppgifter finns längre ner på webbsidan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45. Den kommer att starta vid en enskild väg vid Håxås till Åsgatan i Hammerdals samhälle, en sträcka på cirka 2 100 meter.

Det finns inga alternativa vägar för trafiken i södra delen av Hammerdal. Detta medför problem främst för oskyddade trafikanter, eftersom E45 fungerar som både genomfartsled och lokalgata med gång-, cykel- och mopedtrafik. Oskyddade trafikanter är hänvisade till ett smalt utrymme i vägrenen, vilket är särskilt problematiskt vintertid.

Den nya vägen för gående, cyklister och mopedister ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs sträckan och stimulera till att öka andelen gång-, cykel- och mopedtrafik för korta, dagliga transporter.

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

2 Samråd (samrådshandling) april-maj 2023

3 Granskning av vägplan Hösten 2023

4 Byggstart Preliminärt 2026

5 Klart Preliminärt 2027

Kontakt

Malin Thuresson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 76

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52