Logga in
Logga in

Jämtland E45, Strömsundsbron, upprustningsåtgärder

Upprustningen av Strömsundsbron fortsätter. Vi har bytt ut alla kablarna och nu återstår kompletterande arbeten inför slutbesiktning. Nästa år börjar arbetet med att höja bärigheten på bron, upp till 74 ton (BK4).

Vad?

Vi rustar upp Strömsundsbron med nya snedkablar och ökad bärighet.

Varför?

Bron har brister och delar behöver bytas ut och förbättras för att öka livslängden.

Nuläge

60 snedkablar är bytta och nu återstår kompletterande arbeten inför slutbesiktning. 2024 startar vi arbetet med att höja bärigheten på bron.

Om projektet

Strömsundsbron är en cirka 330 meter lång snedkabelbro och en viktig del av E45 över Ströms Vattudal i Strömsund. Det är en brotyp där brobanan direkt är förbunden med pyloner (bärportar) genom sneda kablar eller stag. Hösten 2022 blev bytet av alla 60 snedkablar färdigställt. Nu återstår kompletterande arbeten med bron.

Under hösten kommer vi att justera höjden på bron så att den rör sig som den ska. Det behöver vi göra för att undvika följdskador. Justering av höjden görs med att ändra kablarnas längd längst ner vid infästningen i bron. Arbetet kommer till stor del att pågå under bron och trafiken kan passera under tiden, dock i ett körfält med trafikljus och klocka. Eventuellt kan enstaka avstängningar av bron behövas och mer information om detta kommer i samband med de arbetena.

Bron ska hålla för de allra tyngsta fordonen – upp till 74 ton

Under 2024 och 2025 kommer vi höja bärighetsklassen på bron till en så kallad BK4, vilket innebär att fordon upp till 74 ton får trafikera bron. För att höja bärighetsklassen behöver vi:

 • åtgärda nitförband och ståldetaljer under bron
 • montera räcken mellan gång- och cykelväg och vägbana
 • anpassa gång- och cykelvägar till samma bredd
 • byta nio stycken fogar för att förbättra hållbarheten
 • förbättra övergångskonstruktionerna (anslutningarna mot väg) på båda sidor av bron.

Under hösten kommer vi att projektera dessa åtgärder samt upphandla entreprenör.

SMS-tjänst

Tjänsten är kostnadsfri och för att registera dig skicka texten Broinfo till nummer 71350. 

Genom att anmäla dig till sms-tjänsten ger du ditt godkännande till att vi lagrar dina uppgifter.

Du kommer få ett SMS tillbaka som bekräftar din registering: 

Tack!
Ni får nu SMS när Strömsundsbron är avstängd eller annan info av vikt.
Avreg? [http//qlnk.se/xxxxx]
Info personuppgiftshantering:
http://qlnk.se/xxxx

Brofakta

 • Brons längd 332 meter (mittspann 182,6 meter och sidospann 74,7 meter)
 • Brons bredd 12,5 meter
 • Bropelares höjd 20 meter
 • 16 bärlinor om 90 respektive 60 meter med bärkraft av 400 ton (sammanlagda bärkraft 6 400 ton)
 • Stålvikt 1 200 ton och betong 2 500 ton
 • Byggandet av bron startade i februari 1954
 • Brons stålarbeten pågick mellan mars-december 1955
 • Bron stod klar i september 1956.

Nyheter

Tidsplan

1 Byte av snedkablar 2021–2023

2 Justering av brons höjd, montering av dämpare och avvattningsrännor hösten 2023

3 Höja bärigheten på bron till BK4 2024–2025