Logga in
Logga in

Jämtland E45, Strömsundsbron, upprustningsåtgärder

Vi byter ut kablarna på Strömsundsbron. Du som rör dig i området påverkas av arbetet och behöver hålla lite extra koll på avstängningar och omledningsväg.

Vad?

Vi byter snedkablarna på Strömsundsbron.

Varför?

För att kablarna har brister och behöver bytas ut.

Nuläge

Alla 60 snedkablar är nu bytta. Nu återstår kompletterande arbeten innan allt är klart till sommaren 2023.

Om projektet

Strömsundsbron är en cirka 330 meter lång snedkabelbro och en viktig del av E45 över Ströms Vattudal i Strömsund. Det är en brotyp där brobanan direkt är förbunden med pyloner (bärportar) genom sneda kablar eller stag. 

Under 2019 gjordes vissa temporära åtgärder för att säkerställa brons bärighet. Mellan 2021 och 2023 byter vi 15 av brons 16 snedkablar. Varje kabel har 4 delkablar och totalt innebär det att vi ska byta 60 delkablar. Arbete är riskfyllt och kräver precision på millimeternivå, vilket gör att vi behöver stänga av bron för trafik under vissa moment. 

Trafikering av bron under arbetet

 • Utryckningsfordon kan alltid passera (blåljus)
 • Hastigheten begränsas till 30 km/h under byggtiden
 • Då bron är öppen regleras trafiken med trafikljus
 • Gång- och cykeltrafik kan passera
 • Bron är avstängd de flesta helger framöver, mer information hittar du under rubriken Planerade avstängningar 2022
 • Trafiken leds om via väg 345, Ulriksfors. Detta av säkerhetsskäl på grund av tillfälligt nedsatt bärighet.

Informationstavlor finns i anslutning till bron på engelska och en VMS-skylt har monterats i Hallviken. Vi tillhandahåller även en SMS tjänst för alla som önskar direktinformation. 

SMS-tjänst

Tjänsten är kostnadsfri och för att registera dig skicka texten Broinfo till nummer 71350. 

Genom att anmäla dig till sms-tjänsten ger du ditt godkännande till att vi lagrar dina uppgifter.

Du kommer få ett SMS tillbaka som bekräftar din registering: 

Tack!
Ni får nu SMS när Strömsundsbron är avstängd eller annan info av vikt.
Avreg? [http//qlnk.se/xxxxx]
Info personuppgiftshantering:
http://qlnk.se/xxxx

Brofakta

 • Brons längd 332 meter (mittspann 182,6 meter och sidospann 74,7 meter)
 • Brons bredd 12,5 meter
 • Bropelares höjd 20 meter
 • 16 bärlinor om 90 respektive 60 meter med bärkraft av 400 ton (sammanlagda bärkraft 6 400 ton)
 • Stålvikt 1 200 ton och betong 2 500 ton
 • Byggandet av bron startade i februari 1954
 • Brons stålarbeten pågick mellan mars-december 1955
 • Bron stod klar i september 1956.

Nyheter

Tidsplan

1 Byte av snedkablar 2021–2023

Information in english

There is a lot going on in Strömsund at the moment. We are carrying out bridge maintenance works on Strömsund bridge and building a new pedestrian and bicycle path on road 345 between Strömsund and Ulriksfors.

Bridge maintenance of Strömsund bridge

Like all bridges, the Strömsund bridge, crossing Vattudalen, needs maintenance. Extensive works are planned and will affect users of the bridge. The work will continue until 2023.
We will need to close the bridge periodically. During the closure periods we will divert the traffic on road 345 past Ulriksfors, see the map. We will inform you of the works on our website. There is also an SMS service where we can keep you updated on closures, irregularities and other information on the bridge works. More information on the SMS service and how to subscribe to it is available under the heading SMS-tjänst. Pedestrians and bicyclists will be able to cross as usual while the works are ongoing. The same applies to emergency vehicles in emergencies.

We are building a new pedestrian and bicycle path

We will also build a new pedestrian and bicycle path on road 345 between Strömsund and Ulriksfors. We are doing this to improve accessibility and traffic safety for pedestrians and bicyclists. Since we will use road 345 for diversion of traffic when the bridge is closed, sometimes traffic on this road will be heavier than usual. Please take it easy in the areas
where roadworks are carried out, respect the speed limit and the flaggers’ instructions. We apologise for the inconvenience caused by the works.

Map that shows how we will divert the traffic on road 345 past Ulriksfors

Bigger map (jpg, 76 kB)

Kontakt

John Löfgren

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 66

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
John Löfgren
Kommunikatör
Sandra Wiklund