Logga in
Logga in

Jämtland E45, Strömsundsbron, upprustningsåtgärder

Upprustningen av Strömsundsbron fortsätter. 2024 börjar arbetet med att höja bärigheten på bron, upp till 74 ton (BK4).

Vad?

Bärighetsklassen på bron ska höjas till en så kallad BK4.

Varför?

För att fordon upp till 74 ton ska kunna trafikera bron.

Nuläge

Vi förbereder inför nästa års arbeten. I början av 2024 upphandlar vi entreprenör som ska utföra arbetet med att höja bärigheten.

Om projektet

Strömsundsbron är en cirka 330 meter lång snedkabelbro och en viktig del av E45 över Ströms Vattudal i Strömsund. Det är en brotyp där brobanan direkt är förbunden med pyloner (bärportar) genom sneda kablar eller stag.

Bron ska hålla för de allra tyngsta fordonen – upp till 74 ton

Under 2024 och 2025 kommer vi höja bärighetsklassen på bron till en så kallad BK4, vilket innebär att fordon upp till 74 ton får trafikera bron. För att höja bärighetsklassen behöver vi:

 • åtgärda nitförband och ståldetaljer under bron
 • montera räcken mellan gång- och cykelväg och vägbana
 • anpassa gång- och cykelvägar till samma bredd
 • byta nio stycken fogar för att förbättra hållbarheten
 • förbättra övergångskonstruktionerna (anslutningarna mot väg) på båda sidor av bron.

Brofakta

 • Brons längd 332 meter (mittspann 182,6 meter och sidospann 74,7 meter)
 • Brons bredd 12,5 meter
 • Bropelares höjd 20 meter
 • 16 bärlinor om 90 respektive 60 meter med bärkraft av 400 ton (sammanlagda bärkraft 6 400 ton)
 • Stålvikt 1 200 ton och betong 2 500 ton
 • Byggandet av bron startade i februari 1954
 • Brons stålarbeten pågick mellan mars-december 1955
 • Bron stod klar i september 1956.

Nyheter

Tidsplan

1 Byte av snedkablar 2021–2023

2 Justering av brons höjd, montering av dämpare och avvattningsrännor hösten 2023

3 Höja bärigheten på bron till BK4 2024–2025