Logga in
Logga in

Jämtland E45, Tullingsås–Strömsund, gång-, cykel- och mopedväg

Vi planerar att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs E45 från Tullingsås till Strömsund, en sträcka på cirka 4 kilometer.

Vad?

Ny gång-, cykel- och mopedväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Välkommen med dina synpunkter

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag och vill gärna ha dina synpunkter.

Samrådstid: 28 september –21 oktober 2022

Plats för handlingar: Under Dokument på den här sidan och på Trafikverket, Kyrkgatan 43B i Östersund.

Synpunkter: Lämna dina synpunkter senast 21 oktober via det digitala synpunktsformuläret (se länk nedan) eller via brev till Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2022/68571.

Om projektet

Det finns inga alternativa vägar för trafiken mellan orten Tullingsås och samhället Strömsund. Detta medför problem främst för oskyddade trafikanter, eftersom E45 fungerar som både genomfartsled och lokalgata med gång-, cykel- och mopedtrafik.

Oskyddade trafikanter är hänvisade till ett smalt utrymme i vägrenen, vilket är särskilt problematiskt vintertid. Den nya vägen för gående, cyklister och mopedister ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den ska även stimulera till att öka andelen gång-, och cykel- och mopedtrafik för korta dagliga transporter.

Aktuellt

I september och början av oktober är vi ute på plats och göra undersökningar för att förbereda arbetet med vägplanen.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Oktober 2022

2 Samrådsmöte (samrådshandling) Vintern 2022

3 Granskning av vägplan Hösten 2023

4 Byggstart Preliminärt 2025

Kontakt

Daniel Gideonsson

Telefon: +46 10-123 93 37