Logga in
Logga in

Jämtland Mittbanan, Nälden, ny hållplats

Vi bygger en ny hållplats vilket underlättar för arbetspendling till och från Nälden. Det ökar även möjligheten för fler att välja klimatsmarta, bekväma och säkra resor.

Vad?

Vi bygger en hållplats på Mittbanan i Nälden.

Varför?

För att underlätta för människor att åka kollektivt.

Nuläge

Den nya hållplatsen är klar och togs i bruk i december 2023.

Om projektet

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 23 februari 2024. 

 

Hållplats Nälden

Nälden som ligger utmed Mittbana är en industriort i Krokoms kommun med många företag som skapar sysselsättning i bygden. Många arbetspendlar till och från Östersund men möjligheterna att pendla med tåg saknas då det inte finns någon hållplats. Genom att bygga en hållplats i Nälden underlättar vi för arbetspendling och skapar hållbara persontransporter i området. Pendling med tåg skulle korta restiden mellan olika orter markant. 

Behovet av en hållplats i Nälden är efterfrågad av närboende, kommun, region och näringsliv då den anses som en viktig förutsättning för regional utveckling och tillväxt i stråket Östersund-Åre, det så kallade Jämtlandsstråket.

Hållplatsen i Nälden ska utformas med en plattform på spårets södra sida, öster om Brovägen. Intill plattformarna anläggs en pendlarparkering och en cykelparkering. Till och från plattformen ska en gång- och cykelväg från Stationsvägen och pendlarparkeringen byggas. I området ska ett grönområde utformas med planteringar av nya träd och buskar. 

Tidsplan

1 Byggfas mars–december 2022

2 Höjning av spår vecka 22, 2022

3 Inkoppling och besiktning vecka 37, 2022

4 Första tåget stannar vid den nya hållplatsen 11 december 2022

Projektet är samfinansierat med Krokoms kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Kontakt

Peter Renlund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 43