Logga in
Logga in

Jämtland Mittbanan, Nälden, ny hållplats

Vi ska bygga ny hållplats vilket underlättar för arbetspendling till och från Nälden. Det ökar även möjligheten för fler att välja klimatsmarta, bekväma och säkra resor.

Vad?

Vi bygger en hållplats på Mittbanan i Nälden.

Varför?

För att underlätta för människor att åka kollektivt.

Nuläge

Arbetet med att bygga ny hållplats pågår.

Om projektet

Nälden som ligger utmed Mittbana är en industriort i Krokoms kommun med många företag som skapar sysselsättning i bygden. Många arbetspendlar till och från Östersund men möjligheterna att pendla med tåg saknas då det inte finns någon hållplats. Genom att bygga en hållplats i Nälden underlättar vi för arbetspendling och skapar hållbara persontransporter i området. Pendling med tåg skulle korta restiden mellan olika orter markant. 

Behovet av en hållplats i Nälden är efterfrågad av närboende, kommun, region och näringsliv då den anses som en viktig förutsättning för regional utveckling och tillväxt i stråket Östersund-Åre, det så kallade Jämtlandsstråket.

Hållplatsen i Nälden ska utformas med en plattform på spårets södra sida, öster om Brovägen. Intill plattformarna anläggs en pendlarparkering och en cykelparkering. Till och från plattformen ska en gång- och cykelväg från Stationsvägen och pendlarparkeringen byggas. I området ska ett grönområde utformas med planteringar av nya träd och buskar. 

Stängd järnvägsöverfart i Nälden

Karta som visar den ca 14 kilometer långa omledningsvägen.

Klockan 8.00 på torsdag den 2 juni stänger vi Brovägen i anslutning till järnvägsöverfarten i Nälden. Den kommer vara stängd fram till kl 18.00 på fredag den 3 juni. Under den tiden ska körbanan bytas ut och spåren justeras. Järnvägsöverfarten får betongplattor som skapar en jämn övergång mellan väg och järnväg. Inga trafikanter kan passera järnvägen under denna tid.  

Fordonstrafiken kommer att ledas om via Vaplan. En omledning på cirka 14 kilometer för att ta sig runt. Följ orangea hänvisningsskyltar och räkna med extra lång restid.   

 

Vi ber om överseende med de tillfälliga störningar arbetet orsakar.

Tidsplan

Under ett par tillfällen, vecka 22 och 37, kommer arbetena innebära längre stopp i tågtrafiken, cirka 60-80 timmar. Under den tiden kommer bullrande arbeten att förekomma. Dessa arbeten kan även komma att ske nattetid.

1 Byggfas mars–december 2022

2 Höjning av spår vecka 22, 2022

3 Inkoppling och besiktning vecka 37, 2022

4 Första tåget stannar vid den nya hållplatsen december 2022

Projektet är samfinansierat med Krokoms kommun och Region Jämtland Härjedalen.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Peter Renlund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 43