Logga in
Logga in

Jämtland Väg 824, bro över Leipikälven vid Ankarvattnet

Vi planerar att bygga en ny bro över Leipikälven med högre bärighet än den befintliga bron. Idag uppfyller inte bron de högsta bärighetskraven (BK4).

Vad?

Ny bro över Leipikälven.

Varför?

För att förbättra bärigheten så större/tyngre transporter kan ta sig över älven.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Dagens bro över Leipikälven vid Ankarvattnet på väg 824 är ett hinder för framtida trafik i bärighetsklass BK4, då bron inte klara de lasterna. Vi planerar därför att bygga en ny bro uppströms om den befintliga bron. Nya bron ska ha högsta bärighetsklass, BK4, med ett körfält i vardera riktningen. Dessutom kommer nya bron ge bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna, då vägrensbredden utökas.

Under tiden 2026–2027 som nya bron byggs kommer vi ha den befintliga bron öppen för trafik. Därefter när nya bron är klar och i bruk kommer gamla bron med väganslutningar att rivas. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd 20 november–12 december 2023

2 Samråd Vattenverksamhet 8 december 2023 - 18 januari 2024

3 Granskning av vägplan 27 mars–17 maj 2024

4 Ta fram bygghandling 2024–2025

5 Byggnation 2026–2027

Kontakt

Oskar Falkenberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 72 80

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52