Logga in
Logga in

Jämtland Väg 824, bro över Leipikälven vid Ankarvattnet

Vi planerar att bygga en ny bro över Leipikälven med högre bärighet än den befintliga bron. Idag uppfyller inte bron de högsta bärighetskraven (BK4).

Vad?

Ny bro över Leipikälven.

Varför?

För att förbättra bärigheten så större/tyngre transporter kan ta sig över älven.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Samrådshandling – planutformning

Vi planerar att på väg 824 mellan Gäddede–Stekenjook ersätta bron över Leipikälven med en ny bro norr om nuvarande bro. Den nya bron kommer när den är klar att uppfylla högsta bärighetsklass, BK4 och ha ett körfält i vardera riktning. Läs mer om våra planer och skicka dina synpunkter till oss!

Samrådstid: 20 november–12 december 2023

Plats för handlingar:

  • Trafikverket, Kyrkgatan 43 B, Östersund
  • underlaget även finns här på sidan under "Dokument/Aktuella handlingar"  

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge senast 12 december 2023. Ange diarienummer TRV 2023/75048

Om projektet

Dagens bro över Leipikälven vid Ankarvattnet på väg 824 är ett hinder för framtida trafik i bärighetsklass BK4, då bron inte klara de lasterna. Vi planerar därför att bygga en ny bro uppströms om den befintliga bron. Nya bron ska ha högsta bärighetsklass, BK4, med ett körfält i vardera riktningen. Dessutom kommer nya bron ge bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna, då vägrensbredden utökas.

Under tiden 2026–2027 som nya bron byggs kommer vi ha den befintliga bron öppen för trafik. Därefter när nya bron är klar och i bruk kommer gamla bron med väganslutningar att rivas. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd 20 november–12 december 2023

2 Granskning av vägplan våren/sommaren 2024

3 Ta fram bygghandling 2024–2025

4 Byggnation 2026–2027

Kontakt

Daniel Gideonsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 37

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52