Logga in
Logga in

Jämtland Väg 87, Stugun, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg genom Stugun. Det ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Cirka 1500 meter ny gång- och cykelväg, från SCA fram till Carolas livs/OKQ8.

Varför?

För att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

24 juni – 5 juli 2024 kommer AFRY, på uppdrag av Trafikverket, att befinna sig på området och utföra geotekniska undersökningar längs sträckan.

Om projektet

I dagsläget finns ingen gång- och cykelväg genom Stugun vilket gör att oskyddade trafikanter färdas på väg 87 genom samhället. Vi planerar att bygga en cirka 1500 meter lång gång- och cykelväg mellan SCA och Carolas livs/OKQ8. Detta gör vi för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Tidsplan

1 Framtagande av bygghandling 2025

2 Planerad byggstart 2026

3 Färdigt 2027

Dokument för projektet

Kontakt

Mikael Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 39 26

Bertil Jansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 96