Logga in
Logga in

Jönköping Väg 27, Bredasten-Ulås

Vi planerar för att bygg om väg 27 mellan Bredasten och Ulås till en mötesfri väg som bli mer trafiksäker och framkomlig.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg mellan Bredasten och Ulås, sträckan är ca 3,5 km lång.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

Nu arbetar vi med vägplanen och håller på att ta fram ett samrådsunderlag. Våren 2024 planerar vi för ett första fysiskt möte där du kan lämna synpunkter på vårt material.

Tidigt samråd

Samrådsmaterialet finns tillgängligt under dokument på denna sidan från och med den 26 mars 2024.

Synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Skicka in dina synpunkter till oss senast den 23 april 2024. Märk synpunkterna med ärendenummer TÄHS-2023-000891.

Om projektet

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen och pendling. Vägen blir mötesfri med mitträcke och en hastighet 100 km/tim. Vi tycker det är viktigt att framkomligheten och trafiksäkerheten blir bättre.

Tidsplan

Här kan man ha en inledande text.

1 Tidigt första samråd våren 2024

2 Beslut om betydande miljöpåverkan hösten 2024

3 Samrådshandling hösten 2025

4 Fastställd vägplan 2026

5 Planerad bygstart 2028-2030

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Dolvina Koutcho

projektledare, Trafikverket

Telefon: 010-123 34 74

Martina Vetterlund

projektingenjör, Trafikverket

Telefon: 010-123 76 28

Jacob Thörnblad

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: 010-123 42 89