Logga in
Logga in

Jönköping Forsheda–Reftele, plankorsningsåtgärder

Vi planerar att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Forsheda–Reftele med hjälp av bland annat bommar. Vi ska också sätta upp suicidstängsel på delar av sträckan där det förekommer spårspring.

Vad?

Plankorsningsåtgärder på sträckan Forsheda–Reftele.

Varför?

För att öka säkerheten vid plankorsningar.

Nuläge

Pågående lantmäteriförrättningar.

Om projektet

Vi planerar att öka säkerheten vid plankorsningar längs sträckan Forsheda–Reftele. För att minska antalet plankorsningsolyckor på sträckan kommer vi att sätta upp bommar och stänga vissa plankorsningar. Där plankorsningarna stängs kommer vi att bygga ersättningsvägar. Dessutom kommer vi att sätta upp suicidstängsel på delar av sträckan där det förekommer spårspring.

Vi har ansökt hos Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar. Lantmäteriet utreder ansökningarna i så kallade förrättningar och beslutar sedan om att upphäva servituten och var de nya enskilda ersättningsvägarna ska byggas. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Tidsplan

1 Byggstart 2023

2 Klart 2024

Kontakt

Nilda Mattelin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 07 23

Magnus Gyllemark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 22 44

Johanna Birkeland

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 74 96