Logga in
Logga in

Jönköping Forsheda–Reftele, plankorsningsåtgärder

Vi planerar att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Forsheda–Reftele med hjälp av bland annat bommar. Vi ska också sätta upp suicidstängsel på delar av sträckan där det förekommer spårspring.

Vad?

Plankorsningsåtgärder på sträckan Forsheda–Reftele.

Varför?

För att öka säkerheten vid plankorsningar.

Nuläge

Lantmäteriförrättningar och projektering pågår.

Om projektet

Vi planerar att öka säkerheten vid plankorsningar mellan väg och järnväg längs sträckan Forsheda–Reftele. För att minska antalet plankorsningsolyckor på sträckan kommer vi att sätta upp bommar och stänga vissa plankorsningar. Där plankorsningarna stängs kommer vi att bygga ersättningsvägar. Dessutom kommer vi att sätta upp suicidstängsel på delar av sträckan där det förekommer spårspring.

Vi har ansökt hos Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar. Lantmäteriet utreder ansökningarna i så kallade förrättningar och beslutar sedan om att upphäva servituten och var de nya enskilda ersättningsvägarna ska byggas. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Tidsplan

1 Lantmäterisammanträden 2022–2026

Allteftersom ärendena blir klara hos Lantmäteriet kommer vi att riva och bygga enligt de beslut som tagits utifrån utredningen.

3 Byggstart Strandfors Preliminärt hösten 2024

4 Klart 2027

Översiktskarta

På sträckan vi utreder finns nio oskyddade plankorsningar, tre plankorsningar med ljud- och ljusvarning och en plankorsning med bommar. Fem av plankorsningarna på sträckan har vi redan stängt.

Se kartan i pdf-format (pdf, 4,3 MB)

Kontakt

Maria Carlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 06 79

Magnus Gyllemark

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 22 44