Logga in
Logga in

Jönköping Väg 1819, Mullsjö-Habo, gång- och cykelväg delen Furusjö-Dungen

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Furusjö och Habo. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi planerar att bygga en 3,4 kilometer lång gång- och cykelväg intill länsväg 1819 mellan Furusjö och Habo.

Varför?

Skapa trafiksäkra sätt att ta sig fram som gående och cyklist.

Nuläge

Vi ska ta fram en vägplan som vi räknar med att skicka för fastställelse i början av 2024.

Samråd Väg 1819, Mullsjö-Habo, gång- och cykelväg delen Furusjö-Dungen

Trafikverket planerar att bygga en 3,4 kilometer lång gång- och cykelväg som startar i Furusjö och slutar vid Dungen. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten, skapa god trygghet för gående och cyklister och underlätta arbetspendling med cykel mellan Furusjö och Habo.

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på underlaget. Dina synpunkter hjälper oss i vårt fortsatta arbete med planering av gång- och cykelvägen.

Samrådstid: 20 september - 11 oktober 2023
Plats för handlingar: Underlaget finns på projektets dokumentsida
Synpunkter: Lämna dina synpunkter på länken nedan

Möte: Onsdagen den 27 september 2023 kl. 17-20 i Furusjö Allianskyrka. Allmän presentation av projektet sker kl. 18 och 19. Vi finns tillgängliga för att förklara förslaget och diskutera dina synpunkter.

Det går även bra att skriva brev till Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller maila till investeringsprojekt@trafikverket.se, senast den 11 oktober 2023. Om du lämnar dina synpunkter via brev eller mail ska du ange ärendenummer TRV 2023/15233.

Om projektet

Trafikverket planerar att bygga en 3,4 kilometer lång gång- och cykelväg som startar i Furusjö och slutar vid Dungen. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten, skapa god trygghet för gående och cyklister och underlätta arbetspendling med cykel mellan Furusjö och Habo.

Dokument

Översiktskarta

Karta visar sträckningen mellan Furusjö–Habo däe cykelvägen ska byggas.

Kartan visar sträckningen mellan Furusjö och Habo, där gång- och cykelvägen ska byggas.
Klicka här för en större karta (png, 506 kB)

Tidsplan

1 Upprättande av vägplan 2022–2024

2 Ett första samråd April 2023

3 Samråd på orten September 2023

4 Planerad byggstart 2025–2026

Kontakt

Sofi Thorell

Projektledare

Telefon: +46 10-123 86 22