Logga in
Logga in

Jönköping Väg 1819, Mullsjö-Habo, gång- och cykelväg delen Furusjö-Dungen

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Furusjö och Habo. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi planerar att bygga en 3,4 kilometer lång gång- och cykelväg intill länsväg 1819 mellan Furusjö och Habo.

Varför?

Skapa trafiksäkra sätt att ta sig fram som gående och cyklist.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Trafikverket planerar att bygga en 3,4 kilometer lång gång- och cykelväg som startar i Furusjö och slutar vid Dungen. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten, skapa god trygghet för gående och cyklister och underlätta arbetspendling med cykel mellan Furusjö och Habo.

Översiktskarta

Karta visar sträckningen mellan Furusjö–Habo däe cykelvägen ska byggas.

Kartan visar sträckningen mellan Furusjö och Habo, där gång- och cykelvägen ska byggas.
Klicka här för en större karta (png, 506 kB)

Tidsplan

1 Upprättande av vägplan 2022–2024

2 Ett första samråd April 2023

3 Samråd på orten September 2023

4 Granskning av vägplan 10 januari–12 februari 2024

5 Ta fram bygghandling 2024

6 Vägplanen skickas in för fastställelse Våren 2024

7 Planerad byggstart 2025–2026

Dokument

Kontakt

Sofi Thorell

Projektledare

Telefon: +46 10-123 86 22

Julia Junedahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 19 17