Logga in
Logga in

Jönköping Väg 27 förbifart Bor

Vi planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.

Vad?

Vi planerar att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till väg 27 söder om kyrkan i Voxtorp

Varför?

Framkomligheten och trafiksäkerheten kommer att öka. För de boende i Bor ökar tryggheten samtidigt som miljön förbättras.

Nuläge

Vägplanen har skickats för fastställelse vilket beräknas vara klart våren 2023. Under tiden arbetar vi med att ta fram ett förfrågningsunderlag för entreprenadskedet.

Om projektet

Vägen blir mötesfri med mitträcke och en hastighet 100 km/tim. Vi tycker det är viktigt att framkomligheten  och trafiksäkerheten blir bättre och att tryggheten och miljön för de boende i Bor ökar. 

Vi vill ocks anpassa nya vägen till befintlig natur- och kulturmiljövärden. Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige samt för den regionala utvecklingen och pendling.

Karta

Tidsplan

1 Beslut om betydande miljöpåverkan april 2000

2 Tidigt samråd januari 2018–

3 Samrådsmöte oktober 2018–

4 MKB skickas till länsstyrelsen vintern 2020/2021

5 Granskning våren 2021

6 Fastställelseprövning hösten 2021

7 Planerad byggstart 2024/2025

Kontakt

Johan Sundman

projektledare

Telefon: 010-124 44 64

Dolvina Koutcho

projektingenjör

Telefon: 010-123 34 74

Emma Samuelsson

markförhandlare

Telefon: 010-123 80 73