Logga in
Logga in

Jönköping Väg 31/32 Björkeryd (Ekenäs Lid), korsning och stigningsfält

Vi planerar för att bygga ett vänstersvängfält och ett stigningsfält i korsningen mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd. Detta gör vi för att öka trafiksäkerheten och minska köbildning.

Vad?

Vi planerar att bygga ett nytt vänstersvängfält samt ett stigningsfält i samband med korsning mellan riksväg 31 och 32 vid Björkeryd.

Varför?

Åtgärden förbättrar trafikframkomligheten, ökar trafiksäkerheten och ökar kapaciteten efter att det nya stigningsfältet är klart.

Nuläge

Byggstart slutet av maj/början på juni.

Om projektet

Åtgärden som planeras är ett nytt vänstersvängfält och ett stigningsfält i samband med korsningen mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd. I dagsläget trafikerar betydande tung trafik dagligen korsningen.

Fordon som svänger söder ut på väg 31 möter ett kraftigt motlut, vilket leder till köbildning för fordon som kommer norrifrån och farliga trafiksituationer riskerar att uppstå. I korsningen finns inget vänstersvängfält för fordon som kommer norrifrån och ska svänga vänster mot väg 32. Genom den planerade ombyggnaden kan framkomligheten förbättras, trafiksäkerheten samt kapaciteten ökas.

Viss trafikpåverkan kommer att ske under byggtid och vi vill uppmana dig till att:

  • åka kollektivt eller samåka om du har den möjligheten. 
  • anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.
  • värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen.
  • visad hänsyn för de som arbetar på vägen och för dina medtrafikanter. 

Tidsplan

1 Upprätta förfrågningsunderlag 2023

2 Upphandling entreprenör vintern 2023/2024

Vi bygger fler körfält för säkrare trafik. Klart vintern 2024. 

Kontakt

Sofi Thorell

Projektledare

Telefon: +46 10-123 86 22

Jacob Thörnblad

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 89