Logga in
Logga in

Jönköping Väg 31/32 Björkeryd (Ekenäs Lid), korsning och stigningsfält

Vi planerar för att bygga ett vänstersvängfält och ett stigningsfält i korsningen mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd. Detta gör vi för att öka trafiksäkerheten och minska köbildning.

Vad?

Vi planerar att bygga ett nytt vänstersvängfält samt ett stigningsfält i samband med korsning mellan riksväg 31 och 32 vid Björkeryd.

Varför?

Åtgärden förbättrar trafikframkomligheten, ökar trafiksäkerheten och ökar kapaciteten efter att det nya stigningsfältet är klart.

Nuläge

Vi upprättar ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad under 2023.

Om projektet

Vi arbetar just nu med att ta fram ett förfrågningsunderlag för att handla upp en entreprenör.

Åtgärden som planeras är ett nytt vänstersvängfält och ett stigningsfält i samband med korsningen mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd. I dagsläget trafikerar betydande tung trafik dagligen korsningen.

Fordon som svänger söder ut på väg 31 möter ett kraftigt motlut vilket leder till köbildning för fordon som kommer norrifrån och farliga trafiksituationer riskerar att uppstå. I korsningen finns inget vänstersvängfält för fordon som kommer norrifrån och skall svänga vänster mot väg 32. Genom den planerade ombyggnaden kan framkomligheten förbättras, trafiksäkerheten samt kapaciteten ökas.

Tidsplan

1 Upprätta förfrågningsunderlag 2023

2 Upphandling entreprenör Vintern 2023/2024

3 Planerad byggstart 2024

Kontakt

Sofi Thorell

Projektledare

Telefon: +46 10-123 86 22