Logga in
Logga in

Kalmar Emmaboda-Kalmar, kapacitethöjande åtgärder

Vi kommer att moderniserar kontaktledningssystemet på Emmabodabanan i Kalmar län. När det är klart sommaren 2025 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.

Vad?

Byta ut gammalt kontaktledningssystem till nytt på sträckan Emmaboda-Kalmar.

Varför?

Öka driftsäkerheten och minska oplanerade störningar i tågtrafiken samtidigt bygga om anläggningen så att den klarar den höga belastningen av tåg.

Nuläge

Produktion fram till sommaren 2025.

Om projektet

Järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar utgör en del av Kust till Kustbanan som är enkelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg och persontrafik. Det finns idag stor risk för tågstörningar, då anläggningen är gammal och inte klarar den framtida kapacitetsökningen. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten så att trafiken blir robustare, planerar vi att moderniserar kontaktledningssystemet på Emmabodabanan i Kalmar. Arbetet kommer att innebära av säkerhetsskäl att banan stängs för all trafik under ett par tillfällen varje år innan allt arbete är klart.

Hur ser trafiken ut på sträckan?

Kust till kust-banan är en enkelspårig och elektrifierad järnväg mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Trafikeras både av persontåg och godståg. Banan är cirka 350 kilometer lång från Kalmar i öst till Göteborg i väst. Sträckan Emmaboda–Karlskrona är 56 kilometer

Persontågtrafiken sker på hela linjen Göteborg-Kalmar med SJ regionaltåg och på delar av linjen med Västtrafik, Öresundståg och Krösatåg.

Kust till kust-banan har två ändpunkter i sydost, Kalmar och Karlskrona. Förgreningspunkten för dessa två alternativa linjer är Emmaboda. Banan är mycket viktig då den ansluter till Södra stambanan, knutpunkt i Alvesta.

Mellan Emmaboda och Kalmar finns stationerna; Emmaboda-Örsjö-Nybro-Fredrikslund-Trekanten-Smedby-Kalmar.

Hur påverkar arbetet närboende och trafikanter?

Under 2024 kommer arbetet att påverka dig i mindre omfattning som reser med tåg, men vi kan påverka dig som bor nära eller arbetar intill järnvägen genom ökad byggtrafik och buller nattetid då arbeten kommer att utföras, framför allt av ljud från maskiner i spårmiljö som gör schaktningsarbeten. För dig som bor precis intill pågående arbeten skickas information till brevlådan.   

Stopp i tågtrafiken 2025

Totalavstängning kan förekomma under 2025.  

Säkerhet vid järnväg

Att arbeta med järnvägens elledningar ställer stora krav på säkerheten och kräver ibland att båda spåren är stängda. Avstängningarna sker främst under nattetid och veckoslut då färre resenärer är i omlopp. Mer om när avstängningarna är aktuella och om ersättningstrafik kommer att finns att läsa löpande hos de tågoperatörer som trafikerar sträckan.

Tidsplan

Vi ägnar oss åt  utrednings- och förberedelsearbete inför arbetet med att byta ut det gamla kontaktledningssystem till nytt på sträckan Emmaboda-Kalmar.

 

Vi planerar att kontaktledningsbytet påbörjas februari 2024 och att det är klart sommaren 2025.

Kontakt

Maria Carlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 06 79

Markus Andersson

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 20 83