Logga in
Logga in

Kalmar Väg 130, Torsås–Söderåkra, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 130 som kommer förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 130.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister mellan samhällena.

Nuläge

Naturvärdesinventering under våren 2024.

Om projektet

En cirka 3,5 kilometer lång gång- och cykelväg planeras att byggas längs väg 130 mellan Torsås och Söderåkra, från Gunillkrokavägen till Pårydsavfarten (Gamla Prästgårdsvägen). Detta för att skapa goda förutsättningar för att oskyddade trafikanter att ta sig till arbeten, skola och service inom de båda orterna. Projekterande konsult handlas upp under hösten 2024 och byggstart är planerat 2027.

Tidsplan

1 Konsultupphandling Hösten 2024

2 Byggstart 2027

Översiktskarta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Karta i större format (png, 430 kB)

Kontakt

Nina Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 48 35