Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Ekerum–Borgehage, gång- och cykelväg

Är det möjligt att anlägga en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Ekerum och Borgehage? Det ska vi nu utreda.

Vad?

Utreder möjligheten till sammanhängande gång- och cykelmöjlighet längs väg 136, mellan Ekerum och Borgehage.

Varför?

För att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för cyklister.

Nuläge

Teknisk utredning ska påbörjas.

Om projektet

Vi vill förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för cyklister. Därför utreder vi nu om det är möjligt att anlägga en sammanhängande gång- och cykelväg längs väg 136, mellan Ekerum och Borgehage.

Tidslinje

1 Projektstart Hösten 2022

En teknisk utredning påbörjas under hösten 2022. Den ska vara klar våren 2023.

Projekt längs väg 136

Kontakt

Lovisa Bjarting

Telefon: +46 10-123 13 11