Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Ekerum–Borgehage, gång- och cykelväg

Är det möjligt att anlägga en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Ekerum och Borgehage? Det ska vi nu utreda.

Vad?

Utreder möjligheten till sammanhängande gång- och cykelmöjlighet längs väg 136, mellan Ekerum och Borgehage.

Varför?

För att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för cyklister.

Nuläge

Arbetet med att upprätta vägplan ska inledas.

Om projektet

Vi vill förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för cyklister. Därför utreder vi nu om det är möjligt att anlägga en sammanhängande gång- och cykelväg längs väg 136, mellan Ekerum och Borgehage.

Tidslinje

1 Planläggning 2024–2027

Bygghandling planeras påbörjas 2027 och beräknas bli klar under samma år.

Vi beräknar kunna bygga mellan 2028-2029.

Projekt längs väg 136

Kontakt

Anna Olsson

Telefon: +46 10-124 10 83