Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Köpingsvik, GC-port

Vi utreder möjligheten att anlägga en gång- och cykelport under väg 136, i Köpingsvik.

Vad?

Vi utreder möjligheten att anlägga en gång- och cykelport under väg 136 i Köpingsvik.

Varför?

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Teknisk utredning ska påbörjas.

Om projektet

Vi har inlett en teknisk utredning för att ta reda på om det är möjligt att anlägga en gång- och cykelport – en passage under väg 136, i Köpingsvik.

Tidslinje

1 Projektstart Hösten 2022

Teknisk utredning påbörjas i hösten 2022 och beräknas vara klar till våren 2023.

Projekt längs väg 136