Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Köpingsvik, GC-port

Vi utreder möjligheten att anlägga en gång- och cykelport under väg 136, i Köpingsvik.

Vad?

Vi utreder möjligheten att anlägga en gång- och cykelport under väg 136 i Köpingsvik.

Varför?

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Utredningar kring grundvatten pågår.

Om projektet

Det pågår ett arbete med att utreda om det är möjligt att anlägga en gång- och cykelport – en passage under väg 136, i Köpingsvik.

Tidslinje

1 Projektstart Hösten 2022

Teknisk utredning påbörjades hösten 2022 och beräknas vara klar till hösten 2024.

Projekt längs väg 136

Kontakt

Henrik Vik

Telefon: +46 10-124 18 28