Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Rälla–Ekerum

Vi bygger om två korsningar och anlägger gång- och cykelväg mellan Rälla och Ekerum, på väg 136. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, samt för att underlätta för pendling.

Vad?

Vi planerar att bygga om två korsningar på väg 136 mellan Rälla och Ekerum, samt bygga en gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och underlätta pendlingen.

Nuläge

Preliminär byggstart till sommaren 2023.

Om projektet

Rälla–Ekerum är en av de sträckor längs väg 136, på Öland, som nu ska byggas om. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för både motorfordon och oskyddade trafikanter, det vill säga gående och cyklister.

Vad planeras för sträckan Rälla–Ekerum?

  • Ny korsning mellan väg 136 och Paviljongsvägen med separata körfält för vänstersväng. På så vis blir det säkrare att både köra av och på väg 136..
  • Planskild korsning inne i Rälla, där gång- och cykeltrafikanter separeras från övrig trafik.
  • Fortsatt gång- och cykelstråk från Stora Rör som binder ihop Rälla och Ekerum.
  • Förbättrad kollektivtrafik med ny hållplats och nya väderskydd vid gång- och cykelporten. Pendlare kan också se fram emot cykelställ och pendlarparkering.

Tidsplan

1 Byggstart Planerat till sommaren 2023

Projekt längs väg 136

Kontakt

Carl-Fredrik Nelson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 34 92