Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Rälla–Ekerum

Vi bygger om två korsningar och anlägger gång- och cykelväg mellan Rälla och Ekerum, på väg 136. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, samt för att underlätta för pendling.

Vad?

Vi bygger om två korsningar på väg 136 mellan Rälla och Ekerum, samt bygger en gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och underlätta pendlingen.

Nuläge

Byggskede

Om projektet

Nytt läge för de båda busshållplatserna!

Tisdag morgon, 26 sept, är de båda busshållplatserna vid ICA flyttade till nytt läge. Det nya läget är vid väg 136/förlängningen av Målarvägen, enligt bild nedan. Byggnationen är framme i ett skede då vi måste stänga en del av väg 136 inne i Rälla för att leda om trafiken. Vi vill i möjligaste mån hålla oskyddade trafikanter separerade från arbetsområdet och för att skapa så god och förutsägbar trafikmiljö som möjligt.
De nya hållplatserna märks även ut på lämpliga platser i Rälla, såsom ICA.

​​​Rälla–Ekerum är en av de sträckor längs väg 136, på Öland, som nu ska byggas om. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för både motorfordon och oskyddade trafikanter, det vill säga gående och cyklister.

Vad planeras för sträckan Rälla–Ekerum?

  • Ny korsning mellan väg 136 och Paviljongsvägen med separata körfält för vänstersväng. På så vis blir det säkrare att både köra av och på väg 136..
  • Planskild korsning inne i Rälla, där gång- och cykeltrafikanter separeras från övrig trafik.
  • Fortsatt gång- och cykelstråk från Stora Rör som binder ihop Rälla och Ekerum.
  • Förbättrad kollektivtrafik med ny hållplats och nya väderskydd vid gång- och cykelporten. Pendlare kan också se fram emot cykelställ och pendlarparkering.

Tidsplan

1 Byggstart Sommaren 2023

2 Öppnar för trafik Sommaren 2024

Projekt längs väg 136

Kontakt

Carl-Fredrik Nelson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 34 92