Logga in
Logga in

Kronoberg Alvesta, triangelspår och mötesspår

Vi planerar att bygga ny järnväg i Alvesta mellan Södra stambanan och Kust till kust-banan för att skapa en bättre koppling mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult och minska restiden.

Vad?

Ett triangelspår planeras att byggas i Alvesta mellan södra stambanan och Kust till-kustbanan, och en plankorsning planeras att byggas om till en planskild korsning.

Varför?

För att skapa en säkrare och effektivare järnvägsanläggning i Alvesta.

Nuläge

Vi ska börja om och ta fram samrådsunderlag. Inväntar beslut om fortsatt finansiering.

Om projektet

Alvesta triangelspår ligger i södra Alvesta. I nuläget finns ingen direkt tågförbindelse mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult och de tåg som färdas däremellan behöver göra en lokrundgång på Alvesta bangård.

Triangelspåret ska minska restiderna för tågen som trafikerar spåren mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult, det ska också frigöra kapacitet på Alvesta bangård. Ett mötesspår kommer också byggas för att underlätta för tågtrafiken in och ut ur Alvesta.

För att öka säkerheten för trafiken kommer den järnvägskorsning som finns idag på Blädingevägen (väg 126) i Alvesta att byggas om till en planskild korsning.

Ger effekter på hela järnvägssystemet

Triangelspåret och mötesspåret blir en del i att stärka järnvägen och göra det smidigare att resa och transportera gods på järnvägen. Det blir en bättre flexibilitet och minskade risker för förseningar på Södra stambanan och Kust till kustbanan och i järnvägssystemet som helhet.

Tidsplan

Planering och samråd.

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

3 Vilande i avvaktan på beslut om fortsatt finansering sommaren 2023–2024

4 Börja om och ta fram samrådsunderlag 2024

Kontakt

Jacob Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 61 55