Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 23, trafikplats Helgevärma

Vi vill skapa en smidig och trafiksäker miljö och planerar för att bygga ut trafikplats Helgevärma i en första etapp.

Vad?

Trafikplats Helgevärma byggs om i en första etapp.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Arbetet innebär en ny avfart på väg 23, för trafik söderifrån, på väg 23, som ska mot Alvesta och Ljungby, på väg 25. Befintligt vänstersvängkörfält rivs.

Vi har fler projekt i närområdet och ska bygga om väg 23 mellan Räppe och Helgevärma. Läs mer här

Tidsplan

1 Fältarbeten och bygghandling 2023

2 Planerad byggstart Preliminärt 2026

Kontakt

Nina Lindberg

Telefon: +46 10-123 48 35