Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Sjöatorp–Alvesta Väst, mötesfri väg

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 bygger vi om till en mötesfri väg med mitträcke mellan Sjöatorp och Alvesta.

Vad?

Vi bygger om vägen till mötesfri väg med mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Arbetet pågår och trafiken leds just nu om via en förbifart vid trafikplats Alvesta Väst.

Om projektet

Sänkt hastighet förbi vägarbetet

I höjd med biogasanläggningen leds trafiken nu om via en förbifart. Detta på grund av att byggentreprenören NCC arbetar med en bro vid nya trafikplatsen Alvesta Väst. Trafiken kommer ledas om via förbifarten till september 2022.

Vi leder om trafiken vid nya Trafikplats Hjortsberga för att kunna utföra broarbeten. Trafiken kommer ledas om på färdigbygga ramper.

Hastigheten är sänkt till 50 km/tim vid förbifarten, och från januari 2022 har hela sträckan från Alvesta Väst till Moasjön grundhastigheten 70 km/h. Anläggningsarbetena innebär att det kan bli lokal köbildning vid vissa tidpunkter och att resetiden kan bli något längre.

Vi ber alla trafikanter som passerar sträckan att köra lugnt och visa hänsyn till varandra och till dem som jobbar på och nära vägen.

Sprängningar på vardagar intill vägen 

På vardagar spränger nu entreprenören berg intill vägen för att förbereda för den breddade vägen. Sprängningarna sker på vissa delar av sträckan. 

Övriga arbeten som pågår är skogsavverkning, röjning, ledningsarbeten vid sidan om nuvarande vägen, samt arbeten med det enskilda vägnätet som ansluter till väg 25.

Övriga arbeten just nu

  • Bro vid trafikplats Alvesta Väst samt förberedande arbeten vd bro vid järnvägen.
  • Fyllningsarbete för nya ramper och ny sträckning av väg 25.
  • Ledningsarbeten intill vägen.
  • Arbete med enskilda vägar längs sträckan.

Bygger säkrare väg

Mötesfria vägar ökar trafiksäkerheten och räddar liv, samtidigt möjliggör det en bättre framkomlighet för trafiken. För att ytterligare öka säkerheten kommer vi stänga osäkra anslutningar längs sträckan och bygga två nya trafikplatser; trafikplats Alvesta Väst och trafikplats Hjortsberga.

Viltstängsel kommer bytas ut mot faunastängsel. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet.

NCC är upphandlad byggentreprenör och började arbeta på platsen under hösten 2021. Byggtiden beräknas bli nästan två år.

4 km väg blir mötesfri

Nuvarande vägen breddas från cirka 8 meter till 13 meter på en drygt 3 km lång sträcka, samt 1 km i ny sträckning. Totalt 4 km väg görs alltså mötesfri väg.

Projektet innefattar också en trafikkontrollplats, två pendlarparkeringar, busshållplatser samt om- och nybyggnad av anslutande allmänna och enskilda vägar.

Arkeologiska undersökningar

Arkeologisk slutundersökning utfördes av Museiarkeologi sydost (Kalmar läns museum) sensommaren 2020. I en arkeologisk slutundersökning undersöks och dokumenteras fornlämningar. 

Här kan se mer från arkeologernas arbete (öppnas i ny flik)

Tidsplan

1 Byggstart Hösten 2021

2 Beräknas bli klart 2023

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25