Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Sjöatorp–Alvesta Väst, mötesfri väg

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 bygger vi om till en mötesfri väg med mitträcke mellan Sjöatorp och Alvesta.

Vad?

Vi bygger om vägen till mötesfri väg med mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Byggnation - klart sommaren 2023

Om projektet

Vi bygger en säkrare väg mellan Sjöatorp och Alvesta Väst på väg 25 genom att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke.  Mötesfria vägar ökar trafiksäkerheten och räddar liv, samtidigt möjliggör det en bättre framkomlighet för trafiken. För att ytterligare öka säkerheten stänger vi osäkra anslutningar längs sträckan och bygger två nya trafikplatser;

  • trafikplats Alvesta Väst.
  • trafikplats Hjortsberga.

Viltstängsel kommer bytas ut mot faunastängsel. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet.

Arbetet beräknas pågå under nästan två år och planeras bli färdigställd sommaren 2023.

4 km väg blir mötesfri

Nuvarande väg breddas från cirka 8 meter till 13 meter på en drygt 3 km lång sträcka, samt 1 km i ny sträckning. Totalt 4 km väg görs alltså till mötesfri väg.

Projektet omfattar också;

  • en trafikkontrollplats,
  • två pendlarparkeringar,
  • busshållplatser,
  • om- och nybyggnad av anslutande allmänna och enskilda vägar.

Vad händer nu? 

Projektet närmar sig färdigställande och arbete pågår med linjemålning och montering av mitträcke på väg 25. Den gamla bron över järnvägen har rivits. Alla vägar är nu öppna för trafik, inklusive de två nya trafikplatserna och ny väg 727 till Hjortsberga. När projektet är helt klart kan hastigheten höjas till 100 km/h. Men till dess, tänk på hastigheten, sänk farten - det räddar liv!

Sänkt hastighet förbi vägarbetet

Grundhastigheten längs hela projektet är 70 km/h vilken längs ett antal delsträckor sänkts till 50 km/h. Anläggningsarbetena innebär även att det kan bli lokal köbildning vid vissa tidpunkter och att resetiden förbi projektet kan bli något längre. Vi ber alla trafikanter som passerar sträckan att köra lugnt och visa hänsyn till varandra och till dem som jobbar på och nära vägen.

Tidsplan

Arkeologisk slutundersökning utfördes av Museiarkeologi sydost (Kalmar läns museum) sensommaren 2020. I en arkeologisk slutundersökning undersöks och dokumenteras fornlämningar. 

Här kan se mer från arkeologernas arbete (öppnas i ny flik)

NCC är upphandlad byggentreprenör och började arbeta på platsen under hösten 2021. Entreprenaden beräknas pågå under nästan två år och planeras bli färdigställd sommaren 2023.

3 Klart Sommaren 2023

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25