Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 557 Lagan, gång- och cykelväg

Längs väg 557 i Lagan ska vi bygga en ny gång- och cykelväg som kommer förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

En ny gång- och cykelväg ska byggas längs väg 557 vid Lagans infart. Även underhållsbeläggning görs längs hela sträckan.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister i samhället Lagan.

Nuläge

Bygge pågår. Arbetena kommer innebära viss trafikpåverkan under byggtiden.

Om projektet

En gång- och cykelväg ska byggas längs väg 557 på den södra sidan. Den ska byggas från E4, trafikplats Lagan fram till den befintliga gång- och cykelvägen öster om Storgatan, cirka 1400 meter. Förutom gång- och cykelvägen ska vi även göra beläggningsåtgärder på väg 557. 

Utformningen av gång- och cykelvägen, se ritningarna som finns under "Dokument för projektet" längre ner på denna sida.

Tidslinje

1 Arbete med bygghandlig Hösten 2022 till våren 2023.

2 Upphandling av entreprenör Hösten 2023

3 Byggstart Månadsskiftet mars/april 2024

4 Gång- och cykelvägen är klar Hösten 2024

Kontakt

Nina Lindberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 48 35