Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 625, ny bro Dainaksundet

Bron över Dainaksundet i Arjeplogs kommun har nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut mot en ny.

Vad?

Byta ut Dainakbron över Aisjaures utlopp.

Varför?

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Nuvarande Dainakbron öppnade för trafik 1940 och har med tiden förstärkts på olika sätt. Trots förstärkningar är bärigheten sänkt till 6 ton och bron har nått sin tekniska livslängd (80 år). Bron är dessutom enkelfilig. Vi kommer därför att byta ut den mot en dubbelfilig bro som bär full last.

Den nya bron öppnar för trafik fredag den 2 december kl 12.00, ett halvår tidigare än beräknat. Dock måste bron stängas igen från 15 maj fram till 30 juni 2023 då den ska få beläggning. Innan bron är helt klar råder bedsatt hastighet.

Tidsplan

1 Rivning av bro Vintern 2021/2022

2 Byggstart ny bro Våren 2022

3 Klart Hösten 2023

Nyheter

Kontakt

Marie Stenman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 49

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Marie Stenman
Kommunikatör
Pernilla Roslund