Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 625, ny bro Dainaksundet

Bron över Dainaksundet i Arjeplogs kommun har nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut mot en ny.

Vad?

Byta ut Dainakbron över Aisjaures utlopp.

Varför?

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Nuvarande Dainakbron öppnade för trafik 1940 och har med tiden förstärkts på olika sätt. Trots förstärkningar är bärigheten sänkt till 6 ton och bron har nått sin tekniska livslängd (80 år). Bron är dessutom enkelfilig. Vi kommer därför att byta ut den mot en dubbelfilig bro som bär full last. 

Rivning av den befintliga bron och förberedelser för att bygga den nya har påbörjats. Bron beräknas kunna öppna för trafik sommaren 2023. Efter det återstår några slutarbeten fram till hösten 2023.

Tidsplan

1 Rivning av bro Vintern 2021/2022

2 Byggstart ny bro Våren 2022

3 Klart Hösten 2023

Kontakt

Marie Stenman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 49