Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 625, ny bro Dainaksundet

Vi har byggt en ny bro över Dainaksundet.

Vad?

Byta ut Dainakbron över Aisjaures utlopp.

Varför?

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Byggnation avslutad.

Om projektet

Den gamla bron hade nått sin tekniska livslängd (80 år) och var enkelfilig. Den nya bron är dubbelfilig bro och bär full last. Arbetena blev klara hösten 2023.

Tidsplan

1 Rivning av bro Vintern 2021/2022

2 Byggstart ny bro Våren 2022

3 Klart Hösten 2023

Nyheter

Kontakt

Marie Stenman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 49