Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Abisko Östra, trafiksäkerhetsåtgärder

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i Abisko bygger Trafikverket bland annat nya busshållplatser.

Vad?

Tre busshållplatser, 160 meter lång gång- och cykelväg samt körfält för vänstersväng vid infarten till Abisko Östra ska byggas.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i området, både för oskyddade och bilburna trafikanter.

Nuläge

Byggandet återupptas juni 2024.

Om projektet

Det ska vara smidigt att ta sig till Torneträskområdet året om, oavsett om man är bilburen eller inte. Nuvarande busshållplats i Abisko Östra ligger på E10 och korsningen mot Abisko Östra kan upplevas som otrygg. Vid Abisko Naturvetenskapliga station, där internationell forskning bedrivs i samarbete med Stockholms universitet, saknas befintliga busshållplatser.

Turistverksamheten i området expanderar. Utvecklingen planeras ske inom eller i anslutning till orterna och huvudsakligen använda befintliga anslutningar till E10. Det innebär att antalet människor som rör sig till fots i Abisko kommer att öka, vilket ställer nya krav på trafiksystemets funktion.

Det här ska vi göra

  • Vi bygger en säkrare korsning in mot Abisko Östra och E10 breddas där.
  • Kalle Jons väg (väg 998) kompletteras med en gång- och cykelbana som ansluter till befintlig gång-och cykelbana mot Abisko Mountain Lodge och helikopterflygplatsen.
  • En ny busshållplats byggs vid Lapportsvägen med en ny vändplan för bussen, som därmed kan köra in i byn för av- och påstigning.
  • Två busshållplatser byggs längs E10 i höjd med Naturvetenskapliga stationen. Befintlig gångväg till passagen under E10 rustas upp. Därefter.

Tidsplan

Byggstart i Abisko.

Vi har byggt klart.

Dokument för E10, Abisko Östra, trafiksäkerhetsåtgärder

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36