Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Abisko Östra, trafiksäkerhetsåtgärder

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i Abisko bygger Trafikverket bland annat nya busshållplatser.

Vad?

Tre busshållplatser, 160 meter lång gång- och cykelväg samt körfält för vänstersväng vid infarten till Abisko Östra ska byggas.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i området, både för oskyddade och bilburna trafikanter.

Nuläge

Vinteruppehåll i byggandet, återupptas våren 2024.

Om projektet

Det ska vara smidigt att ta sig till Torneträskområdet året om, oavsett om man är bilburen eller inte. Nuvarande busshållplats i Abisko Östra ligger på E10 och korsningen mot Abisko Östra kan upplevas som otrygg. Vid Abisko Naturvetenskapliga station, där internationell forskning bedrivs i samarbete med Stockholms universitet, saknas befintliga busshållplatser.

Turistverksamheten i området expanderar. Utvecklingen planeras ske inom eller i anslutning till orterna och huvudsakligen använda befintliga anslutningar till E10. Det innebär att antalet människor som rör sig till fots i Abisko kommer att öka, vilket ställer nya krav på trafiksystemets funktion.

Det här ska vi göra

  • Vi bygger en säkrare korsning in mot Abisko Östra och E10 breddas där.
  • Kalle Jons väg (väg 998) kompletteras med en gång- och cykelbana som ansluter till befintlig gång-och cykelbana mot Abisko Mountain Lodge och helikopterflygplatsen.
  • En ny busshållplats byggs vid Lapportsvägen med en ny vändplan för bussen, som därmed kan köra in i byn för av- och påstigning.
  • Två busshållplatser byggs längs E10 i höjd med Naturvetenskapliga stationen. Befintlig gångväg till passagen under E10 rustas upp.

Tidsplan

Byggstart i Abisko.

Vi har byggt klart.

Dokument för E10, Abisko Östra, trafiksäkerhetsåtgärder

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36