Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Liikavaara, flytt av väg

Boliden tänker utöka dagbrottsgruvan i Aitik i Gällivare kommun. Utökningen innebär att E10 måste flyttas.

Vad?

Nydragning av E10 genom Liikavaara, Gällivare kommun.

Varför?

Nuvarande vägsträckning kommer att påverkas av Bolidens gruvverksamhet.

Nuläge

Arbete med bygghandling. Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Förberedande arbeten startar juni 2022. Byggstart planeras till hösten 2022.

Om projektet

Den nya sträckningen av E10 kommer att dras vid sidan om befintlig väg och omfattar dragning av en ca 3 km lång ny väg. 

E10 har betydelse både regionalt och lokalt som uppsamlingsväg för person- och godstransporter. E10 saknar bitvis alternativa färdvägar och är därmed sårbar. Detta ställer höga krav på infrastrukturens tillgänglighet och robusthet.

80% av kostnaden finansieras av Boliden. Eftersom vägen förbereds för 2+1 körfält finansierar Trafikverket standardökningen med 20%.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Vägplanen fastställd och vunnit laga kraft mars 2022

2 Arbete med bygghandling vår-vintern 2022

3 Byggstart Hösten 2022

4 Klart Hösten 2023

Dokument E10, Liikavaara, flytt av väg

Kontakt

Charlotta Blind

Projektledare

Telefon: 010-123 41 13