Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Liikavaara, flytt av väg

Boliden ska utöka dagbrottsgruvan i Aitik i Gällivare kommun. Utökningen innebär att E10 måste flyttas.

Vad?

Nydragning av E10 genom Liikavaara, Gällivare kommun.

Varför?

Nuvarande vägsträckning kommer att påverkas av Bolidens gruvverksamhet.

Nuläge

Bygget av den nya vägen pågår.

Om projektet

Den nya sträckningen av E10 kommer att dras vid sidan om befintlig väg och omfattar dragning av en ca 3 km lång ny väg. 

Var uppmärksam på att byggtrafik korsar befintlig E10 under byggtiden.

E10 har betydelse både regionalt och lokalt som uppsamlingsväg för person- och godstransporter. E10 saknar bitvis alternativa färdvägar och är därmed sårbar. Detta ställer höga krav på infrastrukturens tillgänglighet och robusthet. 80% av kostnaden finansieras av Boliden. Eftersom vägen förbereds för 2+1 körfält finansierar Trafikverket standardökningen med 20%.

Trafikpåverkan (2023-05-26)

Nu pågår arbete med anslutning mot befintlig E10 i södra änden av den nya vägen. Ett körfält på E10 är avstängt och trafiken regleras med trafikljus. Därefter flyttas arbetet över till anslutningen i den norra änden.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Vägplanen fastställd och vunnit laga kraft Mars 2022

2 Arbete med bygghandling Vår-vintern 2022

3 Byggstart Sensommaren 2022

4 Klart Hösten 2023

Dokument E10, Liikavaara, flytt av väg

Kontakt

Lisa Nordmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 31 83


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Charlotta Blind
Kommunikatör
Eva-Lotta Ögren