Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Liikavaara, flytt av väg

Boliden ska utöka dagbrottsgruvan i Aitik i Gällivare kommun. Utökningen innebär att E10 måste flyttas.

Vad?

Nydragning av E10 genom Liikavaara, Gällivare kommun.

Varför?

Nuvarande vägsträckning kommer att påverkas av Bolidens gruvverksamhet.

Nuläge

Den 25 september 2023 flyttades trafiken över från den gamla till den nya sträckningen. Återstående arbeten kommer att göras 2024.

Om projektet

Den nya sträckningen av E10 kommer att dras vid sidan om befintlig väg och omfattar dragning av en ca 3 km lång ny väg. 

E10 har betydelse både regionalt och lokalt som uppsamlingsväg för person- och godstransporter. E10 saknar bitvis alternativa färdvägar och är därmed sårbar. Detta ställer höga krav på infrastrukturens tillgänglighet och robusthet. 80% av kostnaden finansieras av Boliden. Eftersom vägen förbereds för 2+1 körfält finansierar Trafikverket standardökningen med 20%.

Trafikpåverkan 

Byggtrafik som korsar E10 samt transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Tidsplan

1 Vägplanen fastställd och vunnit laga kraft Mars 2022

2 Arbete med bygghandling Vår-vintern 2022

3 Byggstart Sensommaren 2022

4 Nya vägen öppnad September 2023

Dokument E10, Liikavaara, flytt av väg

Kontakt

Lisa Nordmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 31 83