Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Morjärv–Västra Svartbyn, mötesfri väg

Vägen mellan Morjärv och Västra Svartbyn är smal och har dålig standard. Planering pågår för att bygga om till mötesfri väg.

Vad?

En mötesfri väg mellan Morjärv och Västra Svartbyn ska byggas. Vägen blir en 14 meter bred 2+1-väg med mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Arbete med förfrågningsunderlag för entreprenad pågår. Byggstart våren 2025.

Om projektet

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten planerar Trafikverket att bygga om vägen till mötesfri väg 2+1 med mitträcke och viltstängsel. Vi bygger nya broar över Kälvån och Grundträskån och en faunaport strax söder om Svartbyn. Ett stort antal anslutningar till E10 kommer att stängas och ett mindre antal trafiksäkra korsningar byggs.

Den aktuella vägsträckan är en del av E10 och sträcker sig mellan korsningen väg 356/E10 i Morjärv till anslutningen av väg 795 i Västra Svartbyn. Vägsträckan är ca 23,5 km lång och ligger i Kalix och Överkalix kommuner i Norrbottens län.

Befintlig väg är en tvåfältsväg utan viltstängsel. Vägen är smal och sikten är dålig på vissa delar, vilket försvårar omkörningsmöjligheterna och begränsar framkomligheten. Framkomligheten är, förutom för pendling och sjuktransporter, också viktig för industrin i länet och transporter till och från Norge.

Längs vägsträckan har ett flertal olyckor med personbil inträffat, där vilt varit inblandat. Behovet av ombyggnad av vägen, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet, är stor. 

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med förfrågningsunderlag för entreprenad 2022-2024

2 Byggstart Våren 2025

3 Klart Hösten 2027

Dokument E10, Morjärv-Västra Svartbyn, mötesfri väg

Kontakt

Magnus Vennberg

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 01