Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel,

Vi ska bygga en faunabro över E10 samt ett viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv, en sträcka på ca 15 km.

Vad?

Bygga en faunabro över E10 samt viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv.

Varför?

För att minska antalet olyckor med ren och vilt samt förbättra förutsättningar för renskötsel.

Nuläge

Arbete med bygghandling pågår.

GRANSKNING AV VÄGPLAN

E10, Töre-Morjärv - Faunabro och viltstängsel, Kalix kommun

Vi planerar att bygga en faunabro och viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv för att öka trafiksäkerheten längs sträckan. Läs mer om våra förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker. 

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta kommer att skickas till berörda med brev.

Planförslaget med underlag har inte varit tillgängligt hos berörd kommun under granskningstiden vilket innebär att plan med underlag måste ställas ut på nytt. Ni som inkommit med synpunkter under den första granskningen (2022-07-08 - 2022-08-28) behöver inte komma in med dessa på nytt.

Granskningstid: 24 maj 2023 - 26 juni 2023.

Plats för handlingar: Underlaget finns tillgängligt på www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-norrbottens-lan/e10-tore-morjarv-faunabro-och-viltstangsel, på Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå och på Kalix kommun, Nygatan 4, Kalix.
Direktlänk till handlingar (Dokument/Aktuella handlingar)

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 26 juni 2023. Ange ärendenummer TRV 2021/79647. 

Mer information: Ulrika Edén, projektledare, 010-123 05 36, ulrika.eden@trafikverket.se

Om projektet

Syftet är att minska antalet olyckor med ren och vilt längs sträckan samt förbättra möjligheterna för renskötsel i området. Faunabron är en bro som anpassas för klövvilt så att djuren på ett säkert sätt ska kunna passera E10 utan att påverka trafiken.

Vägplan planeras vara inlämnad för fastställelseprövning under sommaren 2023. Preliminär byggstart är 2024-2026.

Projektet utförs med hållbarhet i fokus och med projektmål som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. En samlad effektbedömning (SEB), klimatkalkyl och utvärdering utifrån Trafikverkets hållbarhetsverktyg SUNRA kommer tas fram. Målet med klimatkalkylen är att minska projektets klimatpåverkan med 30% jämfört med utsläppsnivåerna 2015.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med vägplan Klart sommaren 2023

2 Arbete med bygghandling Klart hösten 2023

3 Byggstart Preliminärt 2024-2026

4 Klart Preliminärt 2024-2026

Dokument E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36