Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel

Vi ska bygga en faunabro över E10 samt ett viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv, en sträcka på ca 15 km.

Vad?

Bygga en faunabro över E10 samt viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv.

Varför?

För att minska antalet olyckor med ren och vilt samt förbättra förutsättningar för renskötsel.

Nuläge

Arbete med bygghandling pågår.

Om projektet

Syftet är att minska antalet olyckor med ren och vilt längs sträckan samt förbättra möjligheterna för renskötsel i området. Faunabron är en bro som anpassas för klövvilt så att djuren på ett säkert sätt ska kunna passera E10 utan att påverka trafiken.

Vägplan planeras vara inlämnad för fastställelseprövning i slutet av 2022. Preliminär byggstart är 2024-2026.

Projektet utförs med hållbarhet i fokus och med projektmål som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. En samlad effektbedömning (SEB), klimatkalkyl och utvärdering utifrån Trafikverkets hållbarhetsverktyg SUNRA kommer tas fram. Målet med klimatkalkylen är att minska projektets klimatpåverkan med 30% jämfört med utsläppsnivåerna 2015.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med vägplan Klart våren 2023

2 Arbete med bygghandling Klart hösten 2023

3 Byggstart Preliminärt 2024-2026

4 Klart Preliminärt 2024-2026

Dokument E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36