Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel,

Vi ska bygga en faunabro över E10 samt ett viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv, en sträcka på ca 15 km.

Vad?

Bygga en faunabro över E10 samt viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv.

Varför?

För att minska antalet olyckor med ren och vilt samt förbättra förutsättningarna för renskötsel.

Nuläge

Inväntar besked om byggstart.

Om projektet

Syftet är att minska antalet olyckor med ren och vilt längs sträckan samt förbättra möjligheterna för renskötsel i området. Viltstängsel ska byggas mellan Töre och Morjärv, på sträckan ska dessutom två viltuthopp och flertalet grindar byggas.

Faunabron är en bro som anpassas för klövvilt så att djuren på ett säkert sätat att kunna passera E10 utan att påverka trafiken. Faunabron ska byggas i höjd med Lagnaträsk och kommer att vara 16 meter bred.

Vägplanen vann laga kraft i januari 2024.

Projektet utförs med hållbarhet i fokus och med projektmål som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. En samlad effektbedömning (SEB), klimatkalkyl och utvärdering utifrån Trafikverkets hållbarhetsverktyg SUNRA kommer tas fram. Målet med klimatkalkylen är att minska projektets klimatpåverkan med 30% jämfört med utsläppsnivåerna 2015.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med vägplan Klart sommaren 2023

2 Arbete med bygghandling Klart hösten 2023

3 Byggstart Tidigast 2025

Dokument E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36