Logga in
Logga in

Norrbotten E4, bro över Kalix älv

Den nya bron över Kalix älv i Kalix har byggts för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.

Vad?

En ny bro över Kalix älv har byggts.

Varför?

För att klara högre fordonsvikter och därigenom öka framkomligheten för tung trafik.

Nuläge

Fordonstrafik på bron från december 2021. Under mars 2022 öppnade gång- och cykelvägen på bron.

Om projektet

Den nya bron har byggts nedströms om den befintliga bron och är 320 meter lång och 15,2 meter bred. Bron har en 4 meter bred gång- och cykelbana. Den gamla bron rivs då den nya är färdigbyggd. Den nya bron är av typen samverkansbro, dvs. en bro med betongfarbana på bärande stålbalkar.

Första spadtaget för den nya bron togs den 10 juni 2019. Den 13 december 2021 öppnades bron för fordonstrafik. Den 21 mars 2022 öppnade gång- och cykelvägen över bron.

Bygget är slutbesiktigat. Återstående besiktningsanmärkningar åtgärdas under 2024. 

BK4

Bron över Kalix älv i Kalix är en viktig länk på väg E4 där framkomlighet har hög prioritet. Vägen är utpekad i det nya BK4-vägnätet, vilket innebär att den ska kunna bära fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Den gamla bron klarar inte BK4 och därför byggs en ny.

Upprustning av cirkulationsplatsen på Nyborgssidan

Cirkulationsplatsen ”Kråkfällan”, som ligger på den södra sidan av älven, har fått en ansiktslyftning. Bland annat har gångtunnlarna målats och ny belysning och nya räcken satts upp. Dessutom har nya växter planterats. Inspirationen till färgsättningen kommer från Kalix färger. Arbetet startade 2022 och avslutades 2023.

Tidsplan

1 Bygget av bron startade 10 juni 2019

2 Bron öppen för fordonstrafik 13 december 2021

3 Besiktningsanmärkningar åtgärdas 2023-2024

Kontakt

Peter Viklund

Projektledare, E4 ny bro över Kalix älv

Telefon: +46 10-124 25 56

Amanda Westerlund

Projektledare, upprustning cirkulationsplats

Telefon: +46 10-123 77 12