Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Öjebyn–Norrfjärden, parallellväg

Vi bygger en ny parallellväg för att underlätta vardagspendling med cykel och för att flytta långsamtgående fordon från E4 mellan Öjebyn och Norrfjärden.

Vad?

Bygga parallellväg mellan Öjebyn och Norrfjärden.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och öka framkomligheten på E4.

Nuläge

Vinteruppehåll.

Om projektet

Vägen ska göra det möjligt att vardagspendla med cykel och förbättra framkomligheten på E4 genom att flytta långsamtgående fordon till parallellvägen. 

Parallellvägen blir cirka 3 km lång och kommer att ansluta till väg 572 vid trafikplats Bertnäs och till väg 374.01 vid trafikplats Boviken. Den kommer att vara ca. 3,5 m bred och ha mötesfickor. Vägen kommer att beläggas och få belysning. För att öka trafiksäkerheten kommer också väg 572 att få belysning på en sträcka av ca 800 meter.

Hastigheten på parallellvägen kommer att vara begränsad för att bibehålla tryggheten för de oskyddade trafikanterna. Väglinjen kommer att vara böljande.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Samrådsmöte Våren 2021

2 Vägplanen har vunnit laga kraft Juni 2022

3 Byggstart September 2023

4 Bygget klart Hösten 2025

Dokument E4, Öjebyn–Norrfjärden, parallellväg

Kontakt

Magnus Vennberg

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 01