Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Reningsverket-Björkforsvägen, Kalix, mötesfri väg

Vi har byggt mötesfri väg på E4 mellan Reningsverket och korsningen mot Björkforsvägen, för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Bygga 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vägen är mötesfri. En enskild väg återstår, den kommer att byggas under 2024.

Om projektet

Vägen mellan Reningsverket och korsningen mot Björkforsvägen i Kalix kommun är cirka 2,7 km lång och sträcker sig från cirkulationsplatsen vid Coop till korsningen mot Björkforsvägen. Vägen är sedan tidigare breddad till 13 meter och har en godtagbar profilstandard. 

En gång- och cykelport har byggts under E4 i närheten av korsningen mot Björkforsvägen och anslutits till en ny gång- och cykelväg. För att öka trafiksäkerheten har ett mitträcke satts upp på sträckan.

Anslutningen från Dalsätervägen mot E4 kommer att stängas och en ersättningsväg från Björkforsvägen till Dalsätervägen kommer att byggas under 2024. När ersättningsvägen är klar kommer mitträcken att sättas upp.

E4 ingår i det nationella stamvägnätet och är därför en av de viktigaste sammanhängande vägarna för regionala transporter. Den aktuella sträckan är även viktig för trafik som går mellan regionerna, mellan Sverige och Finland och i ökande utsträckning mellan Sverige och Ryssland. Det etablerade handelscentret i Haparanda beräknas medföra en årlig trafikökning med i snitt cirka 1 800 fordon om dagen.

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2018

2 Vägen är mötesfri December 2018

Dokument E4, Reningsverket-Björkforsvägen, Kalix, mötesfri väg

Kontakt

Lisa Nordmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 31 83