Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Rosvik Södra, planskild trafikplats

För att säkerställa en tryggare trafiksituation vid korsningen i Rosvik Södra ska den byggas om till en planskild trafikplats.

Vad?

Befintlig korsning ska byggas om till en planskild trafikplats.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.

Om projektet

Den nuvarande korsningen vid den södra infarten till Rosvik i Piteå kommun, har återkommande uppmärksammats som en farlig lösning med risk för olyckor och incidenter. Korsningen upplevs otrygg främst för trafik som svänger vänster från Rosvik ut på E4 söderut men även för trafik som kommer söderifrån och ska svänga in mot Rosvik.

För att säkerställa en tryggare trafiksituation vid korsningen ska en planskild trafikplats därför byggas. Den ska anpassas för såväl biltrafik som för oskyddade trafikanter och skotertrafik. En planskild trafikplats kommer innebära ett smidigare och tryggare flöde genom korsningen och ger även en möjlighet för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt ta sig över till andra sidan av E4.

Byggstart beräknas preliminärt till 2027.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Fastställelseprövning Hösten 2023

2 Byggstart Planeras preliminärt till 2027

Dokument E4, Rosvik Södra, planskild trafikplats

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67