Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Rosvik Södra, planskild trafikplats

För att säkerställa en tryggare trafiksituation vid korsningen i Rosvik Södra ska korsningen byggas om till en planskild trafikplats.

Vad?

Befintlig korsning ska byggas om till en planskild trafikplats.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Inbjudan till samråd - planutformning

E4, Trafikplats Rosvik södra, Piteå kommun

Vi planerar att bygga en trafikplats vid den södra infarten till Rosvik för att möjliggöra säkrare på-och avfarter till E4. Vi bjuder nu in till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid och plats: Torsdag 22 september 2022 kl. 18:30 i Royal Rosvik, Klubbvägen 4, i Rosvik.

Vi informerar om:

  • vägfrågans formella handläggning
  • förslag på vägens utformning
  • påverkan på vattenmiljön i Lavikbäcken

Plats för handlingar: Om du vill förbereda dig för mötet finns ett underlag under Dokument/Aktuella handlingar och på Trafikverket, Sundsbacken 2–4 i Luleå.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810,
781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 16
oktober 2022. Ange diarienummer TRV 2021/78452.

Mer information: Johanna Larsson, delprojektledare, 010-124 16 46,
johanna.b.larsson@trafikverket.se

Gun-Marie Mårtensson, projektledare,010-123 74 67,
gun-marie.martensson@trafikverket.se

Om projektet

Den nuvarande korsningen vid den södra infarten till Rosvik i Piteå kommun, har återkommande uppmärksammats som en farlig lösning med risk för olyckor och incidenter. Korsningen upplevs otrygg främst för trafik som svänger vänster från Rosvik ut på E4 söderut men även för trafik som kommer söderifrån och ska svänga in mot Rosvik.

För att säkerställa en tryggare trafiksituation vid korsningen ska en planskild trafikplats därför byggas. Den ska anpassas för såväl biltrafik som för oskyddade trafikanter och skotertrafik.

Arbetet med att ta fram en vägplan pågår. 

En planskild trafikplats kommer innebära ett smidigare och tryggare flöde genom korsningen och ger även en möjlighet för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt ta sig över till andra sidan av E4.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Informationsmöte December 2021

2 Samråd Januari 2022

3 Beslut om betydande miljöpåverkan Juni 2022

4 Samrådsmöte på orten Hösten 2022

5 Granskning av vägplan Våren 2023

6 Fastställelseprövning Hösten 2023

7 Byggstart Planeras till 2027

Dokument E4, Rosvik Södra, planskild trafikplats

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67

Johanna Larsson

Delprojektledare

Telefon: +46 10-124 16 46