Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Salmis-Haparanda, mötesfri väg

Vi har byggt om vägsträckan mellan Salmis och Haparanda till mötesfri väg, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesseparerad 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke. Nya gång- och cykelvägar samt passager.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Slutjusteringar pågår.

Om projektet

Vi har byggt om 7 kilometer väg längs E4 mellan Salmis och Haparanda. Vägen är nu mötesfri med mitträcken och omkörningssträckor. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka har stängts och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knutits ihop med enskilda vägar.

I projektet ingår även nya gång- och cykelvägar:

  • En gång- och cykelväg sträcker sig från Haparanda (Björka cirkulationsplats) till friluftsområdet vid bron över Haparandabanan.
  • I Vuono och Laiva har vi byggt gång- och cykelvägar som ansluter till busshållplatserna.
  • Två sommargångvägar har byggts, den ena under järnvägsbron som ansluter till kommunens gång- och cykelväg längs järnvägen, och den andra över Vuonoviken. En sommargångväg har ingen eller liten vinterdrift. 

Vi har även byggt säkrare passager för gående, cyklister och friluftsliv. Sträckan har även fått nya busshållplatser och viltstängsel. Bron över järnvägen har breddats.

Tidsplan

1 Byggstart Hösten 2020

2 Trafikpåsläpp Vuono-Haparanda November 2022

Några slutjusteringar återstår till hösten 2023.

Aktuellt på bygget

Kontakt

Magnus Vennberg

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 01