Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Salmis-Haparanda, mötesfri väg

Vi bygger om vägsträckan mellan Salmis och Haparanda till mötesfri väg, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesseparerad 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke. Nya gång- och cykelvägar samt passager.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Vi bygger om 7 kilometer väg längs E4 mellan Salmis och Haparanda. Vägen kommer bli mötesfri med mitträcken och omkörningssträckor. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med enskilda vägar.

Nya gång- och cykelvägar

I projektet ingår nya gång- och cykelvägar. En av dem kommer sträcka sig från Haparanda (Björka cirkulationsplats) till friluftsområdet vid bron över Haparandabanan. I Vuono och Laiva byggs gång- och cykelvägar som ansluter till busshållplatserna. Två sommargångvägar kommer byggas, den ena under järnvägsbron som ansluter till kommunens gång- och cykelväg längs järnvägen, och den andra över Vuonoviken. En sommargångväg har ingen eller liten vinterdrift. I övrigt kan gående och cyklister färdas längs med sidovägar för att ta sig mellan Haparanda och Salmis.

Säkra passager

Nya broar och portar kommer byggas för säkrare passage för gående, cyklister och friluftsliv. Nya busshållplatser och viltstängsel kommer anläggas längs sträckan, och bron över järnvägen kommer breddas.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Under tiden arbetena pågår får man räkna med begränsad framkomlighet och omledningar. Vägen öppnar för trafik på sträckan mellan Vuono och Haparanda den 23 november 2022. Några arbeten med mitträcken, belysning och skyltar återstår fram till vår/sommar 2023.

 

Tidsplan

Byggnation pågår för sträckan sedan hösten 2020. 

2 Trafikpåsläpp Vuono-Haparanda November 2022

Alla åtgärder beräknas vara klara hösten 2022.

Aktuellt på bygget

Kontakt

Gunilla Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 09