Logga in
Logga in

Norrbotten E45, västra Arvidsjaur, rastplats

Vi planerar att bygga en ny rastplats väster om Arvidsjaur.

Vad?

Ny rastplats väster om Arvidsjaur.

Varför?

Våra rastplatser bidrar till trafiksäkerheten genom att ge alla trafikanter möjlighet till rast och vila.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Samrådshandling

Vi har tagit fram en samrådshandling för E45 Rastplats V Arvidsjaur. Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att berörda såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Samrådstid: 12 juli–16 augusti 2024

Plats för handlingar: Här på sidan under Dokument/Aktuella handlingar.

Synpunkter:  Skicka dina synpunkter senast 16 augusti till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2022/117082.

Om projektet

I dag saknas rastplatser i närheten av Arvidsjaur på E45 och väg 95. Rastplatsen ska erbjuda trafikanter en inbjudande och trafiksäkermiljö, men också tillgodose yrkestrafikens krav på kör- och vilotider. 

Tidslinje

1 Samråd vintern 2022

2 Samrådshandling 12 juli–16 augusti 2024

3 Granskning av vägplan Hösten 2024

4 Framtagning av bygghandling 2024

Kontakt

Joonas Lämsä

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 40