Logga in
Logga in

Norrbotten E45, västra Arvidsjaur, rastplats

Vi planerar att bygga en ny rastplats väster om Arvidsjaur.

Vad?

Ny rastplats väster om Arvidsjaur.

Varför?

Våra rastplatser bidrar till trafiksäkerheten genom att ge alla trafikanter möjlighet till rast och vila.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

I dag saknas rastplatser i närheten av Arvidsjaur på E45 och väg 95. Rastplatsen ska erbjuda trafikanter en inbjudande och trafiksäkermiljö, men också tillgodose yrkestrafikens krav på kör- och vilotider. 

Tidslinje

1 Samråd vintern 2022

2 Samrådshandling Vår 2024

3 Granskning av vägplan våren 2024

4 Framtagning av bygghandling 2024

Kontakt

Joonas Lämsä

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 40