Logga in
Logga in

Norrbotten Faunapassage mellan Kalixfors och Råtsi

Vi planerar för att bygga en ekodukt, en bro för stora däggdjur, över Malmbanan i Kiruna kommun. Syftet är att minska barriäreffekterna och underlätta för renskötsel i området.

Vad?

Faunabro över Malmbanan mellan Kalixfors och Råtsi.

Varför?

Minska barriäreffekten av järnvägen och underlätta för renskötseln i området.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en järnvägsplan.

Om projektet

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och den är mycket viktig för både gruvindustrin och persontrafiken i nordligaste Sverige. Längs sträckan Gällivare–Kiruna sker i dag många olyckor med ren och vilt. Därför arbetar vi för att minska olyckorna samtidigt som renskötseln ska underlättas och järnvägens barriäreffekt för vilt ska minska.

En viktig del i arbetet är att bygga en ekodukt över järnvägen mellan Kalixälven och den så kallade Råtsitriangeln på Malmbanan strax söder om Kiruna. En ekodukt är en bro som är till för att både stora och små djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. Vi arbetar i dagsläget med att planera placering av bron och hur den ska vara utformad för bästa resultat. 

Tidsplan

1 Samråd juni 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan juli 2021

3 Eventuellt samrådsmöte september 2021

4 Granskning feb 2022–mar 2022

5 Fastställelseprövning jan 2022–dec 2022

6 Planerad byggstart mar 2023–dec 2023

Kontakt

Jöran Gärtner

Telefon: +46 10-123 74 69