Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, faunapassage mellan Kalixfors och Råtsi

Vi bygger en ekodukt, en bro för stora däggdjur, över Malmbanan i Kiruna kommun. Syftet är att minska barriäreffekterna och underlätta för renskötsel i området.

Vad?

Faunabro över Malmbanan mellan Kalixfors och Råtsi.

Varför?

Minska barriäreffekten av järnvägen och underlätta för renskötseln i området.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och den är mycket viktig för både gruvindustrin och persontrafiken i nordligaste Sverige. Längs sträckan Gällivare–Kiruna sker i dag många olyckor med ren och vilt. Därför arbetar vi för att minska olyckorna samtidigt som renskötseln ska underlättas och järnvägens barriäreffekt för vilt ska minska.

En viktig del i arbetet är att bygga en ekodukt över järnvägen mellan Kalixälven och den så kallade Råtsitriangeln på Malmbanan strax söder om Kiruna. En ekodukt är en bro som är till för att både stora och små djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt.

Tidsplan

1 Samråd, skede samrådsunderlag Juni 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan juli 2021

3 Samråd, skede samrådshandling Oktober 2021

4 Granskning av järnvägsplan Februari 2022

5 Fastställelseprövning Hösten 2022

6 Byggstart förberedande arbeten Våren 2023

7 Byggstart större arbeten Sensommaren 2023

8 Beräknas bli klart Juni 2024

Kontakt

Jöran Gärtner

Telefon: +46 10-123 74 69