Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Abisko Turist, höjning av plattform

Hållplatsen Abisko Turist plattform är låg, sliten och är inte tillgänglighetsanpassad vilket gör att den är i stort behov av upprustning.

Vad?

Plattformen på hållplats Abisko Turist ska rustas upp, förlängas och tillgänglighetsanpassas.

Varför?

Syftet är att skapa en trygg och trafiksäker miljö för tågresenärerna och en stationsmiljö som är tillgänglighetsanpassad.

Nuläge

Projektering startar våren 2024.

Om projektet

Trafikverket rustar upp plattformen för att öka tillgängligheten och göra den mer säker.

Hållplatsen Abisko turist ligger på Malmbanan mellan driftplatserna Abisko östra och Björkliden. Hållplatsen är en möjlig avstigningsplats till  STF turiststations fjällanläggning med hotell, vandrarhem och stugor. Stationen är viktig för fjällturismen i området och är entrépunkt till Abisko nationalpark. Väg E10 mot Narvik går mellan järnvägen och STF:s anläggning.

Plattformen är låg, sliten och inte tillgänglighetsanpassad vilket gör att den är i stort behov av upprustning. Den befintliga plattformen är 293 meter lång varav 82 meter är en träplattform och resterande 211 meter är asfalt. Den södra delen är den träbelagd.

Under byggtiden kommer en viss trafikpåverkan att ske på järnvägstrafiken.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Geo- och miljöprovtagning samt naturvärdesinventering Genomfört under 2022

2 Projektering av plattform 2024

3 Byggstart 2026

4 Klart Hösten 2026

Kontakt

Claes Elhag

Projektledare

Telefon: +46 10-123 10 17