Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Gammelstad bangårdsförlängning

För att öka kapaciteten för både person- och godståg ska Gammelstads driftplats förlängas så att 750 meter långa malmtåg kan mötas där.

Vad?

Gammelstad driftplats ska förlängas.

Varför?

För att 750 meter långa malmtåg ska kunna mötas.

Nuläge

Arbetet med bangårdsförlängningen startade i april 2023.

Om projektet

Sträckan mellan Luleå och Boden trafikeras idag av malmtrafik, persontrafik och övrig godstrafik och har kapacitetsbrist. Driftplatsen i Gammelstad ska förlängas så att långa malmtåg kan mötas där. Ombyggnationen kommer även förbättra kapaciteten för godsterminalen och persontrafiken och möjliggöra möten med samtidig infart. Hela driftplatsen kommer dessutom att rustas upp med bl.a. förbättrade bulleråtgärder.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med bygghandling Klart hösten 2022

2 Järnvägsplanen har vunnit laga kraft Oktober 2022

3 Byggstart April 2023

4 Klart Oktober 2024

Dokument, Malmbanan, Gammelstad bangårdsförlängning

Kontakt

Peter Keisu

Projektledare

Telefon: +46 10-123 81 62