Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Gammelstad bangårdsförlängning

För att öka kapaciteten för både person- och godståg ska Gammelstads driftplats förlängas så att 750 meter långa malmtåg kan mötas där.

Vad?

Gammelstad driftplats ska förlängas.

Varför?

För att 750 meter långa malmtåg ska kunna mötas.

Nuläge

Arbete med bygghandling. Järnvägsplanen har överklagats och ligger hos regeringen för beslut.

Om projektet

Sträckan mellan Luleå och Boden trafikeras idag av malmtrafik, persontrafik och övrig godstrafik och har kapacitetsbrist. Driftplatsen i Gammelstad ska förlängas så att långa malmtåg kan mötas där. Ombyggnationen kommer även förbättra kapaciteten för godsterminalen och persontrafiken och möjliggöra möten med samtidig infart. Hela driftplatsen kommer dessutom att rustas upp med bl.a. förbättrade bulleråtgärder.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med bygghandling Klart hösten 2022

2 Järnvägsplanen överklagad, ligger hos regeringen för beslut 2022

3 Byggstart 2023

Dokument, Malmbanan, Gammelstad bangårdsförlängning

Kontakt

Peter Keisu

Projektledare

Telefon: +46 10-123 81 62