Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, nya signalsystemet ERTMS

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bl.a. för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Vad?

Införande av Sveriges nya signalsystem.

Varför?

För fler tåg i tid och ett enklare underhåll.

Nuläge

Arbete pågår på Malmbanan. Klart 2029.

Om projektet

ERTMS ger fler tåg i tid och ett enklare underhåll. På sikt kommer även tågtrafik mellan länder i Europa att underlättas.

Arbetena börjar längs Malmbanan, eftersom signalanläggningen är äldst där, och en sliten anläggning ska bytas ut. Kablar kommer att läggas längs järnvägen, och teknikbyggnader kommer att ställas upp vid banan. Allt arbete sker på Trafikverkets mark.

Under denna period kan störande arbeten pågå under dag, kvällar och nätter i form av materialatransporter och markarbeten.

Tidsplan

1 Byggstart 2019

2 Klart 2029

Kontakt

Anna Malmlund

Programledare ERTMS Nord

Telefon: +46 10-123 57 01