Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Sikträsk bangårdsförlängning

För att öka kapaciteten för både person- och godståg förlängs Sikträsk bangård för att möjliggöra möten med 750 meter långa tåg.

Vad?

Förlängning av Sikträsk bangård.

Varför?

För att öka kapaciteten på Malmbanan.

Nuläge

Projektering pågår.

Om projektet

Sträckan mellan Gällivare och Kiruna trafikeras i dag av persontrafik, malmtrafik och övrig godstrafik. För att öka kapaciteten på sträckan ska vi förlänga Sikträsk bangård så att 750 meter långa tåg kan mötas där. Ombyggnaden kommer även att öka kapaciteten för persontrafiken och möjliggöra smidigare tågmöten.

Arbetet med att ta fram järnvägsplanen påbörjades i början av 2020.

Film

Filmen är en animering och illustrerar hur anläggningen kommer att se ut efter ombyggnation.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag järnvägsplan Maj 2020

2 Samrådshandling järnvägsplan Mars 2021

3 Granskningshandling järnvägsplan Oktober 2021

4 Fastställelseprövning järnvägsplan November 2021

5 Planerad byggstart Preliminärt sommaren 2025

Dokument för projektet

Kontakt

Claes Elhag

Projektledare

Telefon: +46 10-123 10 17