Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, STAX 32,5 ton, tyngre tåg

Det finns en stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan och genom att förstärka banan för tyngre tåg kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar.

Vad?

Förstärkning av Malmbanan.

Varför?

För att kunna köra tyngre tåg.

Nuläge

Går att köra med 31 tons axellast på sträckorna Gällivare-Luleå och Kiruna-Narvik.

Om projektet

En axellast på 32,5 ton (STAX 32,5 ton), jämfört med tidigare 30 ton, innebär cirka tio procents kapacitetsökning, utan att öka antalet tåg. Det kan jämföras med att varje malmtåg kan lasta ytterligare cirka 680 ton malm.

Sedan 2019 tillåter vi LKAB att transportera tåg med 31 tons axellast på sträckan Gällivare-Luleå. På sträckan Kiruna-Narvik tillåter vi 31 tons axellast sedan våren 2021. Tillsammans med BaneNOR och LKAB följer vi upp och utvärderar hur trafikering med högre axellast påverkar infrastrukturen.

Tidigare har vi genomfört erfarenhetsdrift med 32,5 tons axellast på sträckorna Gällivare-Luleå och Kiruna-Narvik.

Under 2022-2023 har vi förstärkt banunderbyggnaden på sträckan Gällivare-Luleå för att i framtiden kunna höja axellasten till 32,5 ton. Efterarbeten kommer att göras under barmarksperioden 2024.

I regeringens beslutade nationella trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur, för perioden 2022-2033, finns  pengar avsatta för ökad axellast till 32,5 ton på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Kiruna-Riksgränsen. Byggstart blir under perioden 2028-2033. Åtgärderna planeras i samverkan med Jernbanedirektoratet och BaneNOR som ansvarar för motsvarande åtgärder på norska Ofotenbanan.

Tidsplan

1 Förstärka banunderbyggnaden på sträckan Gällivare-Luleå 2022–2024

Kontakt

Nils Ahlm

Strategisk planerare

Telefon: +46 10-123 14 47

Charlotta Blind

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 13