Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Murjek bangårdsförlängning

För att öka kapaciteten för både person- och godståg förlängs Murjeks bangård (mötesdriftplats).

Vad?

Bangården (mötesdriftplatsen) i Murjek ska förlängas och växlar och räls bytas ut.

Varför?

För att möjliggöra att längre tåg kan mötas, på så sätt ökar kapaciteten på Malmbanan.

Nuläge

Upphandling av konsult för projektering pågår. Projektering inleds våren 2024.

Om projektet

Åtgärden innebär att två spår förlängs till ca 1100 meter respektive 900 meter, för att klara möte med 750 meter långa tågset. Plattformen förlängs för att möjliggöra två plattformslägen och mötande persontåg. Växlar uppgraderas för att klara 80 km/h. Sidospåret förlängs till ca 200 meter för uppställning av skadade vagnar och arbetsfordon. Ny bro byggs bredvid befintlig bro över Kvarnbäcken för att rymma de två spår som förlängs.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med järnvägsplan Påbörjas sommaren 2023

2 Projektering 2024-2025

3 Byggstart 2026

4 Bygget klart Hösten/vintern 2028

Dokument Malmbanan, Murjek bangårdsförlängning

Kontakt

Jens Engberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 85