Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Nattavaara bangårdsförlängning

Vi planerar att förlänga bangården i Nattavaara, en del av Malmbanan. Det gör vi för att öka kapaciteten för både person- och godståg samt för att skapa effektivare tågmöten.

Vad?

Vi förlänger Nattavaara bangård.

Varför?

För att öka spårkapaciteten.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan och detaljprojektering pågår.

Om projektet

Sträckan mellan Luleå och Kiruna trafikeras i dag av persontrafik, malmtrafik och övrig godstrafik. För att öka kapaciteten på sträckan planerar vi att förlänga Nattavaara bangård så att 750 meter långa tåg kan mötas där. Det kommer att öka bangårdens kapacitet för tågtrafik och ge effektivare tågmöten. Vi planerar även att bygga en ny plattform för persontrafik, och för att öka säkerheten stänger vi av en plankorsning och sätter stängsel runt driftplatsen.

I planbeskrivningen använder vi uttrycket driftplats, vilket är det formella namnet för bangård.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 27 januari 2021–25 februari 2021

2 Samråd med samrådsmöte 9 april 2022–10 maj 2022

3 Granskning av järnvägsplan 22 januari–22 februari 2024

4 Detaljprojektering 2024

5 Byggstart Tidigast 2026

Kontakt

Peter Viklund

Projektledare

Telefon: +46 10-124 25 56

Henrik Sjögren

Mark- och fastighetsfrågor

Telefon: +46 10-123 74 07