Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 744, Kamlunge, stabilisering av slänt

Vi planerar att förbättra stabiliteten på väg 744. Vid en sträcka efter vägen har slänten ner mot Kalixälven dålig stabilitet. Här behöver vi säkra mot ras och skred.

Vad?

Riskreducerande åtgärd.

Varför?

Säkra vägens framtida funktion.

Nuläge

Projektering och framtagande av vattendom.

Om projektet

En riskutredning visade att stabiliteten i slänten var dålig utmed väg 744 i Kamlunge. För att säkra vägen från ras och skred i framtiden kommer stabilitetshöjande åtgärder att göras i from av en tryckbank. Genom att fylla ut tillräckligt med material i slänten ner mot Kalixälven kommer den mothållande tyngden att öka stabiliteten. Omfattning av tryckbanken kommer att tas fram under detaljprojekteringen.

Tidsplan

1 Projektering och framtagande av vattendom 2023-2024

2 Inskick av vattendom till Mark- och miljödomstolen 2024

3 Byggstart Preliminärt 2026

Översiktskarta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Karta i större format (png, 3,2 MB)

Kontakt

Millan Ryd

Projektledare

Telefon: +46 10-123 86 35