Logga in
Logga in

Norrbotten Stambanan genom övre Norrland, järnvägsåtgärder i Sävast

För att öka kapaciteten på sträckan Boden-Luleå planeras flera åtgärder i Sävastområdet.

Vad?

Det här ska vi bygga: En ny mötesstation i Sävastnäs, ett partiellt dubbelspår på sträckan Sävastklinten-Sävast och en ny spåranslutning till Svartbyns industriområde.

Varför?

För att öka kapaciteten på sträckan Boden-Luleå.

Nuläge

Mötesstation: Arbete med järnvägsplan pågår. Partiellt dubbelspår: Arbete med järnvägsplan pågår. Ny spåranslutning: Arbete med bygghandling pågår.

INBJUDAN TILL SAMRÅD - PLANUTFORMNING

Sävastnäs ny mötesstation och Sävastklinten-Sävast partiellt dubbelspår, Bodens kommun, Stambanan genom övre Norrland

Vi planerar för att bygga en ny mötesstation i Sävastnäs samt ett partiellt dubbelspår i Gamla Sävast. Vi bjuder nu in till ett möte för att berätta om projekten och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Innehåll: Vid samrådsmötet informerar vi bl. a om:
• förslag till anläggning/ombyggnad
• förslagets miljökonsekvenser
• bullerutredning
• förändring av allmän och enskild väg
• påverkan markanspråk

Tid och plats: Tisdag den 20 februari 2024 i Boden Business Park, Teknikvägen 15, Sävast. Öppet hus kl 15.00-20.30 med presentation av projekten kl 18.00. Om du vill förbereda dig inför mötet finns underlag tillgängligt 2024-02-10 här på sidan under Dokument/Aktuella handlingar.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2024-03-01. Ange diarienummer TRV 2023/101402 för synpunkter kopplat till Sävastklinten-Sävast partiellt dubbelspår samt TRV 2023/101400 för synpunkter kopplat till Sävastnäs ny mötesstation.

Mer information: Jöran Gärtner, projektledare, telefon 010 123 74 69 eller Mona
Enman, markförhandlare, telefon 010 123 36 48.

Om projektet

För att möta den ökade efterfrågan på mer järnvägstrafik på sträckan Boden-Luleå planerar Trafikverket för fler åtgärder.

En ny mötesstation ska byggs i höjd med Sävastnäs för att långa malmtåg ska kunna mötas.

Ett parallellt spår ska byggas på östra sidan om befintligt spår, från nuvarande spårväxel 3 i Sävast till spår 1 i Sävastklinten. På så sätt får vi ett partiellt dubbelspår på sträckan Sävastklinten-Sävast, alltså ett dubbelspår på delar av sträckan. Det partiella dubbelspåret blir ca 800 meter långt.

Bodens kommun planerar att bygga en ny järnväg från det planerade industriområdet i Svartbyn. För att kunna ansluta till Trafikverkets spår behöver ett triangelspår byggas. Åtgärden utförs av Trafikverket och finansieras av Bodens kommun.

Dokument Stambanan genom övre Norrland, Järnvägsåtgärder i Sävast

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Sävastnäs, ny mötesstation Byggtid 2025-2027

2 Sävastklinten-Sävast, partiellt dubbelspår Byggtid 2025-2027

3 Ny spåranslutning Svartbyns industriområde Byggtid 2024-2025

Järnvägsåtgärder Sävast

Järnvägsåtgärder i Sävast (klicka för att se större karta)

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Jöran Gärtner

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 69