Logga in
Logga in

Norrbotten Stambanan genom övre Norrland, järnvägsåtgärder i Sävast

För att öka kapaciteten på sträckan Boden-Luleå planeras flera åtgärder i Sävastområdet.

Vad?

Det här ska vi bygga: En ny mötesstation i Sävastnäs, ett partiellt dubbelspår på sträckan Sävastklinten-Sävast och en ny spåranslutning till Svartbyns industriområde.

Varför?

För att öka kapaciteten på sträckan Boden-Luleå.

Nuläge

Mötesstation: Arbete med järnvägsplan pågår. Partiellt dubbelspår: Arbete med järnvägsplan pågår. Ny spåranslutning: Arbete med bygghandling pågår.

Om projektet

För att möta den ökade efterfrågan på mer järnvägstrafik på sträckan Boden-Luleå planerar Trafikverket för fler åtgärder.

En ny mötesstation ska byggs i höjd med Sävastnäs för att långa malmtåg ska kunna mötas.

Ett parallellt spår ska byggas på östra sidan om befintligt spår, från nuvarande spårväxel 3 i Sävast till spår 1 i Sävastklinten. På så sätt får vi ett partiellt dubbelspår på sträckan Sävastklinten-Sävast, alltså ett dubbelspår på delar av sträckan.

Bodens kommun planerar att bygga en ny järnväg från det planerade industriområdet i Svartbyn. För att kunna ansluta till Trafikverkets spår behöver ett triangelspår byggas. Åtgärden utförs av Trafikverket och finansieras av Bodens kommun.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Sävastnäs, ny mötesstation Byggtid 2025-2027

2 Sävastklinten-Sävast, partiellt dubbelspår Byggtid 2025-2027

3 Ny spåranslutning Svartbyns industriområde Byggtid 2024-2025

Järnvägsåtgärder Sävast

Järnvägsåtgärder i Sävast (klicka för att se större karta)

Kontakt

Jöran Gärtner

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 69